V90
  2GB DATA/ 30 ngày
  50 phút ngoại mạng
  miễn phí nội mạng < 20 phút
  Chi Tiết
  4G90
  3GB DATA
  90.000 đồng/30 ngày
  Chi Tiết
  4G125
  5GB DATA
  125.000 đồng/30 ngày
  Chi Tiết
  4G200
  10BG DATA
  200.000 đồng/30 ngày
  Chi Tiết
  T50k
  200 phút nội mạng
  + 100 tin nhắn/30 ngày
  Chi Tiết
  T70k
  500 phút nội mạng
  + 150 tin nhắn/30 ngày
  Chi Tiết
  T80k
  500 phút nội mạng
  + 500 tin nhắn/30 ngày
  Chi Tiết

Được quan tâm nhiều tại điện máy VIP