• 4G0
 • 1MB DATA
 • 60 đồng/MB
   Chi Tiết
  4G40
  1GB DATA
  40.000 đồng/30 ngày
  Chi Tiết
  4G90
  3GB DATA
  90.000 đồng/30 ngày
  Chi Tiết
  4G125
  5GB DATA
  125.000 đồng/30 ngày
  Chi Tiết
  4G200
  10BG DATA
  200.000 đồng/30 ngày
  Chi Tiết
  T50k
  200 phút nội mạng
  + 100 tin nhắn/30 ngày
  Chi Tiết
  T70k
  500 phút nội mạng
  + 150 tin nhắn/30 ngày
  Chi Tiết
  T80k
  500 phút nội mạng
  + 500 tin nhắn/30 ngày
  Chi Tiết

Được quan tâm nhiều tại điện máy VIP

Nhãn hiệu ưa chuộng nhất