ĐTDĐ Telego X15 Coffee

Thương hiệu: | Model: -

| Mã hàng: Telego X15 Coff
Giá bán :
299.000đ


  Chia Sẻ ___________
  Hỗ trợ khách hàng


     Thời gian bảo hành


      Hỗ trợ 24/7
      Hotline: 0948899789
       Miễn phí
       Giao hàng toàn quốc
Kích thước màn hình ĐTDĐ
Màu sắc

Có thể bạn thích sản phẩm này

 • -0%

  ĐTDĐ TELEGO T22 White

  ĐTDĐ TELEGO T22 White

  360.000 đ

  360.000 đ

  ĐTDĐ TELEGO T22 White

  360.000 đ 360.000 đ


  Khuyến mãi: Notice: Undefined index: content in /home/dienmayvip/domains/dienmayvip.com/public_html/template_cache/product_detail.ef53512e86637a4250902d7614f46f87.php on line 483

 • ĐTDĐ Telego Venus White

  ĐTDĐ Telego Venus White

  Liên hệ

  ĐTDĐ Telego Venus White

  Liên hệ


  Khuyến mãi: Notice: Undefined index: content in /home/dienmayvip/domains/dienmayvip.com/public_html/template_cache/product_detail.ef53512e86637a4250902d7614f46f87.php on line 483

 • -0%

  ĐTDĐ TELEGO Wise 2 Grey

  ĐTDĐ TELEGO Wise 2 Grey

  1.090.000 đ

  1.090.000 đ

  ĐTDĐ TELEGO Wise 2 Grey

  1.090.000 đ 1.090.000 đ


  Khuyến mãi: Notice: Undefined index: content in /home/dienmayvip/domains/dienmayvip.com/public_html/template_cache/product_detail.ef53512e86637a4250902d7614f46f87.php on line 483

 • -0%

  ĐTDĐ TELEGO Nova 1 Gold

  ĐTDĐ TELEGO Nova 1 Gold

  1.190.000 đ

  1.190.000 đ

  ĐTDĐ TELEGO Nova 1 Gold

  1.190.000 đ 1.190.000 đ


  Khuyến mãi: Notice: Undefined index: content in /home/dienmayvip/domains/dienmayvip.com/public_html/template_cache/product_detail.ef53512e86637a4250902d7614f46f87.php on line 483

 • -0%

  ĐTDĐ TELEGO X19 New Coffee

  ĐTDĐ TELEGO X19 New Coffee

  260.000 đ

  260.000 đ

  ĐTDĐ TELEGO X19 New Coffee

  260.000 đ 260.000 đ


  Khuyến mãi: Notice: Undefined index: content in /home/dienmayvip/domains/dienmayvip.com/public_html/template_cache/product_detail.ef53512e86637a4250902d7614f46f87.php on line 483

 • -0%

  ĐTDĐ TELEGO Mate 2 Black

  ĐTDĐ TELEGO Mate 2 Black

  1.190.000 đ

  1.190.000 đ

  ĐTDĐ TELEGO Mate 2 Black

  1.190.000 đ 1.190.000 đ


  Khuyến mãi: Notice: Undefined index: content in /home/dienmayvip/domains/dienmayvip.com/public_html/template_cache/product_detail.ef53512e86637a4250902d7614f46f87.php on line 483

 • -0%

  ĐTDĐ TELEGO Wise 2 White

  ĐTDĐ TELEGO Wise 2 White

  1.090.000 đ

  1.090.000 đ

  ĐTDĐ TELEGO Wise 2 White

  1.090.000 đ 1.090.000 đ


  Khuyến mãi: Notice: Undefined index: content in /home/dienmayvip/domains/dienmayvip.com/public_html/template_cache/product_detail.ef53512e86637a4250902d7614f46f87.php on line 483

 • -0%

  ĐTDĐ TELEGO Mate Gold

  ĐTDĐ TELEGO Mate Gold

  1.350.000 đ

  1.350.000 đ

  ĐTDĐ TELEGO Mate Gold

  1.350.000 đ 1.350.000 đ


  Khuyến mãi: Notice: Undefined index: content in /home/dienmayvip/domains/dienmayvip.com/public_html/template_cache/product_detail.ef53512e86637a4250902d7614f46f87.php on line 483

 • -0%

  ĐTDĐ TELEGO Sugar Red

  ĐTDĐ TELEGO Sugar Red

  1.090.000 đ

  1.090.000 đ

  ĐTDĐ TELEGO Sugar Red

  1.090.000 đ 1.090.000 đ


  Khuyến mãi: Notice: Undefined index: content in /home/dienmayvip/domains/dienmayvip.com/public_html/template_cache/product_detail.ef53512e86637a4250902d7614f46f87.php on line 483

 • -0%

  ĐTDĐ TELEGO X16 Red

  ĐTDĐ TELEGO X16 Red

  280.000 đ

  280.000 đ

  ĐTDĐ TELEGO X16 Red

  280.000 đ 280.000 đ


  Khuyến mãi: Notice: Undefined index: content in /home/dienmayvip/domains/dienmayvip.com/public_html/template_cache/product_detail.ef53512e86637a4250902d7614f46f87.php on line 483

 • -0%

  ĐTDĐ TELEGO X19 New Blue

  ĐTDĐ TELEGO X19 New Blue

  260.000 đ

  260.000 đ

  ĐTDĐ TELEGO X19 New Blue

  260.000 đ 260.000 đ


  Khuyến mãi: Notice: Undefined index: content in /home/dienmayvip/domains/dienmayvip.com/public_html/template_cache/product_detail.ef53512e86637a4250902d7614f46f87.php on line 483

 • -0%

  ĐTDĐ TELEGO Mate 2 Rose

  ĐTDĐ TELEGO Mate 2 Rose

  1.290.000 đ

  1.290.000 đ

  ĐTDĐ TELEGO Mate 2 Rose

  1.290.000 đ 1.290.000 đ


  Khuyến mãi: Notice: Undefined index: content in /home/dienmayvip/domains/dienmayvip.com/public_html/template_cache/product_detail.ef53512e86637a4250902d7614f46f87.php on line 483

 • -0%

  ĐTDĐ Telego Jupiter Blue

  ĐTDĐ Telego Jupiter Blue

  1.150.000 đ

  1.150.000 đ

  ĐTDĐ Telego Jupiter Blue

  1.150.000 đ 1.150.000 đ


  Khuyến mãi: Notice: Undefined index: content in /home/dienmayvip/domains/dienmayvip.com/public_html/template_cache/product_detail.ef53512e86637a4250902d7614f46f87.php on line 483

 • -0%

  ĐTDĐ TELEGO Joy 2 Gold

  ĐTDĐ TELEGO Joy 2 Gold

  920.000 đ

  920.000 đ

  ĐTDĐ TELEGO Joy 2 Gold

  920.000 đ 920.000 đ


  Khuyến mãi: Notice: Undefined index: content in /home/dienmayvip/domains/dienmayvip.com/public_html/template_cache/product_detail.ef53512e86637a4250902d7614f46f87.php on line 483

 • -0%

  ĐTDĐ TELEGO Wise 3 New Iron

  ĐTDĐ TELEGO Wise 3 New Iron

  1.370.000 đ

  1.370.000 đ

  ĐTDĐ TELEGO Wise 3 New Iron

  1.370.000 đ 1.370.000 đ


  Khuyến mãi: Notice: Undefined index: content in /home/dienmayvip/domains/dienmayvip.com/public_html/template_cache/product_detail.ef53512e86637a4250902d7614f46f87.php on line 483

 • -0%

  ĐTDĐ TELEGO WISE 6 XÁM

  ĐTDĐ TELEGO WISE 6 XÁM

  1.999.000 đ

  1.999.000 đ

  ĐTDĐ TELEGO WISE 6 XÁM

  1.999.000 đ 1.999.000 đ

  TN 50K

  Khuyến mãi: Notice: Undefined index: content in /home/dienmayvip/domains/dienmayvip.com/public_html/template_cache/product_detail.ef53512e86637a4250902d7614f46f87.php on line 483

 • -0%

  ĐTDĐ TELEGO WISE 6 HỒNG TN50K

  ĐTDĐ TELEGO WISE 6 HỒNG TN50K

  1.999.000 đ

  1.999.000 đ

  ĐTDĐ TELEGO WISE 6 HỒNG TN50K

  1.999.000 đ 1.999.000 đ

  TN 50K

  Khuyến mãi: Notice: Undefined index: content in /home/dienmayvip/domains/dienmayvip.com/public_html/template_cache/product_detail.ef53512e86637a4250902d7614f46f87.php on line 483

 • -0%

  ĐTDĐ TELEGO X19 Black

  ĐTDĐ TELEGO X19 Black

  250.000 đ

  250.000 đ

  ĐTDĐ TELEGO X19 Black

  250.000 đ 250.000 đ


  Khuyến mãi: Notice: Undefined index: content in /home/dienmayvip/domains/dienmayvip.com/public_html/template_cache/product_detail.ef53512e86637a4250902d7614f46f87.php on line 483

 • -0%

  ĐTDĐ TELEGO Wise 5 Yellow

  ĐTDĐ TELEGO Wise 5 Yellow

  1.590.000 đ

  1.590.000 đ

  ĐTDĐ TELEGO Wise 5 Yellow

  1.590.000 đ 1.590.000 đ


  Khuyến mãi: Notice: Undefined index: content in /home/dienmayvip/domains/dienmayvip.com/public_html/template_cache/product_detail.ef53512e86637a4250902d7614f46f87.php on line 483

 • -0%

  ĐTDĐ TELEGO Wise 1 White

  ĐTDĐ TELEGO Wise 1 White

  1.099.000 đ

  1.099.000 đ

  ĐTDĐ TELEGO Wise 1 White

  1.099.000 đ 1.099.000 đ


  Khuyến mãi: Notice: Undefined index: content in /home/dienmayvip/domains/dienmayvip.com/public_html/template_cache/product_detail.ef53512e86637a4250902d7614f46f87.php on line 483

 • -0%

  ĐTDĐ TELEGO Wise 3 Black

  ĐTDĐ TELEGO Wise 3 Black

  1.890.000 đ

  1.890.000 đ

  ĐTDĐ TELEGO Wise 3 Black

  1.890.000 đ 1.890.000 đ


  Khuyến mãi: Notice: Undefined index: content in /home/dienmayvip/domains/dienmayvip.com/public_html/template_cache/product_detail.ef53512e86637a4250902d7614f46f87.php on line 483

 • -0%

  ĐTDĐ TELEGO Wise 3 Rose Gold

  ĐTDĐ TELEGO Wise 3 Rose Gold

  1.999.000 đ

  1.999.000 đ

  ĐTDĐ TELEGO Wise 3 Rose Gold

  1.999.000 đ 1.999.000 đ


  Khuyến mãi: Notice: Undefined index: content in /home/dienmayvip/domains/dienmayvip.com/public_html/template_cache/product_detail.ef53512e86637a4250902d7614f46f87.php on line 483

 • -0%

  ĐTDĐ TELEGO Wise 3 White

  ĐTDĐ TELEGO Wise 3 White

  1.890.000 đ

  1.890.000 đ

  ĐTDĐ TELEGO Wise 3 White

  1.890.000 đ 1.890.000 đ


  Khuyến mãi: Notice: Undefined index: content in /home/dienmayvip/domains/dienmayvip.com/public_html/template_cache/product_detail.ef53512e86637a4250902d7614f46f87.php on line 483

 • -0%

  ĐTDĐ TELEGO Wise 5 Grey

  ĐTDĐ TELEGO Wise 5 Grey

  1.590.000 đ

  1.590.000 đ

  ĐTDĐ TELEGO Wise 5 Grey

  1.590.000 đ 1.590.000 đ


  Khuyến mãi: Notice: Undefined index: content in /home/dienmayvip/domains/dienmayvip.com/public_html/template_cache/product_detail.ef53512e86637a4250902d7614f46f87.php on line 483

 • -0%

  ĐTDĐ TELEGO X19 White

  ĐTDĐ TELEGO X19 White

  250.000 đ

  250.000 đ

  ĐTDĐ TELEGO X19 White

  250.000 đ 250.000 đ


  Khuyến mãi: Notice: Undefined index: content in /home/dienmayvip/domains/dienmayvip.com/public_html/template_cache/product_detail.ef53512e86637a4250902d7614f46f87.php on line 483

 • -0%

  ĐTDĐ TELEGO X19 Blue

  ĐTDĐ TELEGO X19 Blue

  250.000 đ

  250.000 đ

  ĐTDĐ TELEGO X19 Blue

  250.000 đ 250.000 đ


  Khuyến mãi: Notice: Undefined index: content in /home/dienmayvip/domains/dienmayvip.com/public_html/template_cache/product_detail.ef53512e86637a4250902d7614f46f87.php on line 483

 • -0%

  ĐTDĐ TELEGO Wise 1 SIlver

  ĐTDĐ TELEGO Wise 1 SIlver

  1.099.000 đ

  1.099.000 đ

  ĐTDĐ TELEGO Wise 1 SIlver

  1.099.000 đ 1.099.000 đ


  Khuyến mãi: Notice: Undefined index: content in /home/dienmayvip/domains/dienmayvip.com/public_html/template_cache/product_detail.ef53512e86637a4250902d7614f46f87.php on line 483

 • -0%

  ĐTDĐ TELEGO Spot - Like iP7 Spot Silver

  ĐTDĐ TELEGO Spot - Like iP7 Spot Silver

  2.199.000 đ

  2.199.000 đ

  ĐTDĐ TELEGO Spot - Like iP7 Spot Silver

  2.199.000 đ 2.199.000 đ


  Khuyến mãi: Notice: Undefined index: content in /home/dienmayvip/domains/dienmayvip.com/public_html/template_cache/product_detail.ef53512e86637a4250902d7614f46f87.php on line 483

 • -0%

  ĐTDĐ TELEGO Spot - Like iP7 Spot Gold

  ĐTDĐ TELEGO Spot - Like iP7 Spot Gold

  2.199.000 đ

  2.199.000 đ

  ĐTDĐ TELEGO Spot - Like iP7 Spot Gold

  2.199.000 đ 2.199.000 đ


  Khuyến mãi: Notice: Undefined index: content in /home/dienmayvip/domains/dienmayvip.com/public_html/template_cache/product_detail.ef53512e86637a4250902d7614f46f87.php on line 483

 • -0%

  ĐTDĐ TELEGO Summer GREEN

  ĐTDĐ TELEGO Summer GREEN

  1.099.000 đ

  1.099.000 đ

  ĐTDĐ TELEGO Summer GREEN

  1.099.000 đ 1.099.000 đ


  Khuyến mãi: Notice: Undefined index: content in /home/dienmayvip/domains/dienmayvip.com/public_html/template_cache/product_detail.ef53512e86637a4250902d7614f46f87.php on line 483

Hỗ trợ KH Tổng đài nhận bảo hành - CSKH 0753 888 999
Trạm BH Điện tử - Điện lạnh Số 30 LÊ LỢI, P1, TP BẾN TRE 075 3838 999
Hỗ trợ nhanh bảo hành ĐT Trạm BH ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG 0753818999
Hỗ trợ nhanh bảo hành Điện Lạnh Trạm BH ĐIỆN MÁY 0948899789


Để nhận được thông tin đầy đủ về sản phẩm trước khi mua, quý khách có thể liên hệ:

Địa chỉ : số 2/2, Trần Quốc Tuấn, phường 4, TP BẾN TRE.
Điện thoại: 0903750999 | Hotline: 094.88.99.789
Email: vinh@dienmayvip.com

 


Được quan tâm nhiều tại điện máy VIP


 • CN BÌNH ĐẠI 1

  35C KP3 TT Bình Đại ĐT: 0948899357 (đối diện CaFe Trúc Đào)

 • CN BA TRI

  6 Trần Hưng Đạo TT Ba Tri ĐT: 0948899468 (đối diện Công Viên)