• Loa vi tính

  (156 sản phẩm)
 • 4

  Giảm :0%

  PK Loa iSound SP560 DM


  Mua nhiều giảm đến 20%: Mua 2 món phụ kiện khác nhau giảm 10% Mua 3 món phụ kiện khác nhau giảm 15% Mua từ 4 món phụ kiện trở lên khác nhau giảm 20% ***Liên hệ tổng đài 0948899767 hoặc chat qua https://www.messenger.com/t/DienmayVIP để được hỗ trợ tạo đơn hàng

  PK Loa iSound SP560 DM

  PK Loa iSound SP560 DM


  2.200.000 đ

 • 5

  Phụ Kiện Loa Isound SP270 DN DM

  Phụ Kiện Loa Isound SP270 DN DM


  2.200.000 đ

 • 4

  Giảm :0%

  Pk Loa iSound SP270 DN DM


  Mua nhiều giảm đến 20%: Mua 2 món phụ kiện khác nhau giảm 10% Mua 3 món phụ kiện khác nhau giảm 15% Mua từ 4 món phụ kiện trở lên khác nhau giảm 20% ***Liên hệ tổng đài 0948899767 hoặc chat qua https://www.messenger.com/t/DienmayVIP để được hỗ trợ tạo đơn hàng

  Pk Loa iSound SP270 DN DM

  Pk Loa iSound SP270 DN DM


  2.200.000 đ

 • 1

  Giảm :0%

  Pk Loa iSound SP565 DN DM


  Mua nhiều giảm đến 20%: Mua 2 món phụ kiện khác nhau giảm 10% Mua 3 món phụ kiện khác nhau giảm 15% Mua từ 4 món phụ kiện trở lên khác nhau giảm 20% ***Liên hệ tổng đài 0948899767 hoặc chat qua https://www.messenger.com/t/DienmayVIP để được hỗ trợ tạo đơn hàng

  Pk Loa iSound SP565 DN DM

  Pk Loa iSound SP565 DN DM


  2.100.000 đ

 • 4

  Giảm :0%

  PK Loa iSound SP230 DM


  Mua nhiều giảm đến 20%: Mua 2 món phụ kiện khác nhau giảm 10% Mua 3 món phụ kiện khác nhau giảm 15% Mua từ 4 món phụ kiện trở lên khác nhau giảm 20% ***Liên hệ tổng đài 0948899767 hoặc chat qua https://www.messenger.com/t/DienmayVIP để được hỗ trợ tạo đơn hàng

  PK Loa iSound SP230 DM

  PK Loa iSound SP230 DM


  1.999.000 đ

 • 4

  Giảm :0%

  PK Loa iSound SP265 DM


  Mua nhiều giảm đến 20%: Mua 2 món phụ kiện khác nhau giảm 10% Mua 3 món phụ kiện khác nhau giảm 15% Mua từ 4 món phụ kiện trở lên khác nhau giảm 20% ***Liên hệ tổng đài 0948899767 hoặc chat qua https://www.messenger.com/t/DienmayVIP để được hỗ trợ tạo đơn hàng

  PK Loa iSound SP265 DM

  PK Loa iSound SP265 DM


  1.800.000 đ

 • 0

  LOA VI TÍNH BLUETOOTH ISOUND SP265B/2.1


  - Hệ thống loa: 2.0 kênh
  - Tổng công suất: 50W (RMS)
  - Ngõ tín hiệu: Jack RCA (Jack 3.5mm Stereo)
  - USB/SD Card, Bluetooth
  - Tần số: 40Hz - 20KHz
  - Tỷ số nén nhiễu: S/N >75dB

  LOA VI TÍNH BLUETOOTH ISOUND SP265B/2.1

  LOA VI TÍNH BLUETOOTH ISOUND SP265B/2.1


  1.699.000 đ

 • 4

  Giảm :0%

  Pk Loa iSound SP240 DN DM


  Mua nhiều giảm đến 20%: Mua 2 món phụ kiện khác nhau giảm 10% Mua 3 món phụ kiện khác nhau giảm 15% Mua từ 4 món phụ kiện trở lên khác nhau giảm 20% ***Liên hệ tổng đài 0948899767 hoặc chat qua https://www.messenger.com/t/DienmayVIP để được hỗ trợ tạo đơn hàng

  Pk Loa iSound SP240 DN DM

  Pk Loa iSound SP240 DN DM


  1.600.000 đ

 • 5

  Giảm :0%

  PK Loa iSound SP260 DM


  Mua nhiều giảm đến 20%: Mua 2 món phụ kiện khác nhau giảm 10% Mua 3 món phụ kiện khác nhau giảm 15% Mua từ 4 món phụ kiện trở lên khác nhau giảm 20% ***Liên hệ tổng đài 0948899767 hoặc chat qua https://www.messenger.com/t/DienmayVIP để được hỗ trợ tạo đơn hàng

  PK Loa iSound SP260 DM

  PK Loa iSound SP260 DM


  1.500.000 đ

 • 2

  Giảm :0%

  PK Loa iSound SP235 DM


  Mua nhiều giảm đến 20%: Mua 2 món phụ kiện khác nhau giảm 10% Mua 3 món phụ kiện khác nhau giảm 15% Mua từ 4 món phụ kiện trở lên khác nhau giảm 20% ***Liên hệ tổng đài 0948899767 hoặc chat qua https://www.messenger.com/t/DienmayVIP để được hỗ trợ tạo đơn hàng

  PK Loa iSound SP235 DM

  PK Loa iSound SP235 DM


  1.500.000 đ

 • 3

  Giảm :0%

  Pk Loa iSound SP255 DN DM


  Mua nhiều giảm đến 20%: Mua 2 món phụ kiện khác nhau giảm 10% Mua 3 món phụ kiện khác nhau giảm 15% Mua từ 4 món phụ kiện trở lên khác nhau giảm 20% ***Liên hệ tổng đài 0948899767 hoặc chat qua https://www.messenger.com/t/DienmayVIP để được hỗ trợ tạo đơn hàng

  Pk Loa iSound SP255 DN DM

  Pk Loa iSound SP255 DN DM


  1.300.000 đ

 • 2

  Giảm :0%

  PK Loa Microlab TMN9U


  Mua nhiều giảm đến 20%: Mua 2 món phụ kiện khác nhau giảm 10% Mua 3 món phụ kiện khác nhau giảm 15% Mua từ 4 món phụ kiện trở lên khác nhau giảm 20% ***Liên hệ tổng đài 0948899767 hoặc chat qua https://www.messenger.com/t/DienmayVIP để được hỗ trợ tạo đơn hàng

  PK Loa Microlab TMN9U

  PK Loa Microlab TMN9U


  1.299.000 đ

 • 3

  Giảm :0%

  Pk Loa iSound SP220 DN DM


  Mua nhiều giảm đến 20%: Mua 2 món phụ kiện khác nhau giảm 10% Mua 3 món phụ kiện khác nhau giảm 15% Mua từ 4 món phụ kiện trở lên khác nhau giảm 20% ***Liên hệ tổng đài 0948899767 hoặc chat qua https://www.messenger.com/t/DienmayVIP để được hỗ trợ tạo đơn hàng

  Pk Loa iSound SP220 DN DM

  Pk Loa iSound SP220 DN DM


  1.210.000 đ

 • 2

  Giảm :0%

  Pk Loa iSound SP2117 DN DM


  Mua nhiều giảm đến 20%: Mua 2 món phụ kiện khác nhau giảm 10% Mua 3 món phụ kiện khác nhau giảm 15% Mua từ 4 món phụ kiện trở lên khác nhau giảm 20% ***Liên hệ tổng đài 0948899767 hoặc chat qua https://www.messenger.com/t/DienmayVIP để được hỗ trợ tạo đơn hàng

  Pk Loa iSound SP2117 DN DM

  Pk Loa iSound SP2117 DN DM


  1.200.000 đ

 • 7

  Phụ Kiện Loa Isound SP510 DN DM

  Phụ Kiện Loa Isound SP510 DN DM


  1.200.000 đ

 • 1

  Giảm :0%

  PK Loa iSound SP2112 DM


  Mua nhiều giảm đến 20%: Mua 2 món phụ kiện khác nhau giảm 10% Mua 3 món phụ kiện khác nhau giảm 15% Mua từ 4 món phụ kiện trở lên khác nhau giảm 20% ***Liên hệ tổng đài 0948899767 hoặc chat qua https://www.messenger.com/t/DienmayVIP để được hỗ trợ tạo đơn hàng

  PK Loa iSound SP2112 DM

  PK Loa iSound SP2112 DM


  1.200.000 đ

 • 2

  Giảm :0%

  PK Loa iSound SP18 DM


  Mua nhiều giảm đến 20%: Mua 2 món phụ kiện khác nhau giảm 10% Mua 3 món phụ kiện khác nhau giảm 15% Mua từ 4 món phụ kiện trở lên khác nhau giảm 20% ***Liên hệ tổng đài 0948899767 hoặc chat qua https://www.messenger.com/t/DienmayVIP để được hỗ trợ tạo đơn hàng

  PK Loa iSound SP18 DM

  PK Loa iSound SP18 DM


  1.200.000 đ

 • 7

  Giảm :0%

  Pk Loa iSound SP510 DN DM


  Mua nhiều giảm đến 20%: Mua 2 món phụ kiện khác nhau giảm 10% Mua 3 món phụ kiện khác nhau giảm 15% Mua từ 4 món phụ kiện trở lên khác nhau giảm 20% ***Liên hệ tổng đài 0948899767 hoặc chat qua https://www.messenger.com/t/DienmayVIP để được hỗ trợ tạo đơn hàng

  Pk Loa iSound SP510 DN DM

  Pk Loa iSound SP510 DN DM


  1.200.000 đ

 • 1

  Giảm :0%

  PK Loa Microlab VT M-500U/2.1


  Mua nhiều giảm đến 20%: Mua 2 món phụ kiện khác nhau giảm 10% Mua 3 món phụ kiện khác nhau giảm 15% Mua từ 4 món phụ kiện trở lên khác nhau giảm 20% ***Liên hệ tổng đài 0948899767 hoặc chat qua https://www.messenger.com/t/DienmayVIP để được hỗ trợ tạo đơn hàng

  PK Loa Microlab VT M-500U/2.1

  PK Loa Microlab VT M-500U/2.1


  1.199.000 đ

 • 1

  Giảm :0%

  Pk Loa iSound SP2116 DN DM


  Mua nhiều giảm đến 20%: Mua 2 món phụ kiện khác nhau giảm 10% Mua 3 món phụ kiện khác nhau giảm 15% Mua từ 4 món phụ kiện trở lên khác nhau giảm 20% ***Liên hệ tổng đài 0948899767 hoặc chat qua https://www.messenger.com/t/DienmayVIP để được hỗ trợ tạo đơn hàng

  Pk Loa iSound SP2116 DN DM

  Pk Loa iSound SP2116 DN DM


  1.000.000 đ

 • 2

  Giảm :0%

  PK Loa M-300U Microlab


  Mua nhiều giảm đến 20%: Mua 2 món phụ kiện khác nhau giảm 10% Mua 3 món phụ kiện khác nhau giảm 15% Mua từ 4 món phụ kiện trở lên khác nhau giảm 20% ***Liên hệ tổng đài 0948899767 hoặc chat qua https://www.messenger.com/t/DienmayVIP để được hỗ trợ tạo đơn hàng

  PK Loa M-300U Microlab

  PK Loa M-300U Microlab


  999.000 đ

 • 1

  Giảm :0%

  PK Loa Logitech X100 Wireless


  Mua nhiều giảm đến 20%: Mua 2 món phụ kiện khác nhau giảm 10% Mua 3 món phụ kiện khác nhau giảm 15% Mua từ 4 món phụ kiện trở lên khác nhau giảm 20% ***Liên hệ tổng đài 0948899767 hoặc chat qua https://www.messenger.com/t/DienmayVIP để được hỗ trợ tạo đơn hàng

  PK Loa Logitech X100 Wireless

  PK Loa Logitech X100 Wireless


  999.000 đ

 • 1

  Giảm :0%

  PK Loa MT-663U/2.1 Microtek


  Mua nhiều giảm đến 20%: Mua 2 món phụ kiện khác nhau giảm 10% Mua 3 món phụ kiện khác nhau giảm 15% Mua từ 4 món phụ kiện trở lên khác nhau giảm 20% ***Liên hệ tổng đài 0948899767 hoặc chat qua https://www.messenger.com/t/DienmayVIP để được hỗ trợ tạo đơn hàng

  PK Loa MT-663U/2.1 Microtek

  PK Loa MT-663U/2.1 Microtek


  999.000 đ

 • 1

  Giảm :0%

  PK Loa MD215 Microlab


  Mua nhiều giảm đến 20%: Mua 2 món phụ kiện khác nhau giảm 10% Mua 3 món phụ kiện khác nhau giảm 15% Mua từ 4 món phụ kiện trở lên khác nhau giảm 20% ***Liên hệ tổng đài 0948899767 hoặc chat qua https://www.messenger.com/t/DienmayVIP để được hỗ trợ tạo đơn hàng

  PK Loa MD215 Microlab

  PK Loa MD215 Microlab


  979.000 đ

 • 4

  Giảm :0%

  PK Loa MT-664U/2.1 Microtek


  Mua nhiều giảm đến 20%: Mua 2 món phụ kiện khác nhau giảm 10% Mua 3 món phụ kiện khác nhau giảm 15% Mua từ 4 món phụ kiện trở lên khác nhau giảm 20% ***Liên hệ tổng đài 0948899767 hoặc chat qua https://www.messenger.com/t/DienmayVIP để được hỗ trợ tạo đơn hàng

  PK Loa MT-664U/2.1 Microtek

  PK Loa MT-664U/2.1 Microtek


  950.000 đ

 • 2

  Giảm :0%

  Pk Loa iSound SP215 DN DM


  Mua nhiều giảm đến 20%: Mua 2 món phụ kiện khác nhau giảm 10% Mua 3 món phụ kiện khác nhau giảm 15% Mua từ 4 món phụ kiện trở lên khác nhau giảm 20% ***Liên hệ tổng đài 0948899767 hoặc chat qua https://www.messenger.com/t/DienmayVIP để được hỗ trợ tạo đơn hàng

  Pk Loa iSound SP215 DN DM

  Pk Loa iSound SP215 DN DM


  802.000 đ

 • 1

  Giảm :0%

  PK Loa iSound SP210 DM


  Mua nhiều giảm đến 20%: Mua 2 món phụ kiện khác nhau giảm 10% Mua 3 món phụ kiện khác nhau giảm 15% Mua từ 4 món phụ kiện trở lên khác nhau giảm 20% ***Liên hệ tổng đài 0948899767 hoặc chat qua https://www.messenger.com/t/DienmayVIP để được hỗ trợ tạo đơn hàng

  PK Loa iSound SP210 DM

  PK Loa iSound SP210 DM


  770.000 đ

 • 3

  Giảm :0%

  Pk Loa iSound SP2115 DN DM


  Mua nhiều giảm đến 20%: Mua 2 món phụ kiện khác nhau giảm 10% Mua 3 món phụ kiện khác nhau giảm 15% Mua từ 4 món phụ kiện trở lên khác nhau giảm 20% ***Liên hệ tổng đài 0948899767 hoặc chat qua https://www.messenger.com/t/DienmayVIP để được hỗ trợ tạo đơn hàng

  Pk Loa iSound SP2115 DN DM

  Pk Loa iSound SP2115 DN DM


  730.000 đ

Được quan tâm nhiều tại điện máy VIP


 • CN BÌNH ĐẠI 1

  35C KP3 TT Bình Đại ĐT: 0948899357 (đối diện CaFe Trúc Đào)

 • CN BA TRI

  6 Trần Hưng Đạo TT Ba Tri ĐT: 0948899468 (đối diện Công Viên)