• Ốp lưng Lenovo

  (30 sản phẩm)
 • 4

  Giảm :0%

  PK Ốp Lenovo A850 dẻo sước


  Mua nhiều giảm đến 20%: Mua 2 món phụ kiện khác nhau giảm 10% Mua 3 món phụ kiện khác nhau giảm 15% Mua từ 4 món phụ kiện trở lên khác nhau giảm 20% ***Liên hệ tổng đài 0948899767 hoặc chat qua https://www.messenger.com/t/DienmayVIP để được hỗ trợ tạo đơn hàng

  PK Ốp Lenovo A850 dẻo sước

  PK Ốp Lenovo A850 dẻo sước


  59.000 đ

 • 1

  Giảm :0%

  Inbox PK Ốp Lenovo A6000 chính hãng

  Inbox PK Ốp Lenovo A6000 chính hãng


  100.000 đ

 • 6

  Giảm :0%

  Inbox PK Ốp Lenovo A328 chính hãng

  Inbox PK Ốp Lenovo A328 chính hãng


  100.000 đ

 • 1

  Giảm :0%

  Inbox PK Ốp Lenovo P1 MA40 chính hãng

  Inbox PK Ốp Lenovo P1 MA40 chính hãng


  100.000 đ

 • 2

  Giảm :0%

  Inbox PK Ốp Lenovo A388 chính hãng

  Inbox PK Ốp Lenovo A388 chính hãng


  99.000 đ

 • 2

  Giảm :0%

  Inbox PK Ốp Lenovo S60 chính hãng

  Inbox PK Ốp Lenovo S60 chính hãng


  99.000 đ

 • 1

  Giảm :0%

  Inbox PK Ốp Lenovo S780 chính hãng

  Inbox PK Ốp Lenovo S780 chính hãng


  99.000 đ

 • 8

  Giảm :0%

  PK Ốp Lenovo A789 SPG


  Mua nhiều giảm đến 20%: Mua 2 món phụ kiện khác nhau giảm 10% Mua 3 món phụ kiện khác nhau giảm 15% Mua từ 4 món phụ kiện trở lên khác nhau giảm 20% ***Liên hệ tổng đài 0948899767 hoặc chat qua https://www.messenger.com/t/DienmayVIP để được hỗ trợ tạo đơn hàng

  PK Ốp Lenovo A789 SPG

  PK Ốp Lenovo A789 SPG


  39.000 đ

 • 9

  Giảm :0%

  PK Ốp Lenovo A680 Nillkin


  Mua nhiều giảm đến 20%: Mua 2 món phụ kiện khác nhau giảm 10% Mua 3 món phụ kiện khác nhau giảm 15% Mua từ 4 món phụ kiện trở lên khác nhau giảm 20% ***Liên hệ tổng đài 0948899767 hoặc chat qua https://www.messenger.com/t/DienmayVIP để được hỗ trợ tạo đơn hàng

  PK Ốp Lenovo A680 Nillkin

  PK Ốp Lenovo A680 Nillkin


  150.000 đ

 • 2

  Giảm :0%

  PK Ốp Lenovo P770 Nillkin


  Mua nhiều giảm đến 20%: Mua 2 món phụ kiện khác nhau giảm 10% Mua 3 món phụ kiện khác nhau giảm 15% Mua từ 4 món phụ kiện trở lên khác nhau giảm 20% ***Liên hệ tổng đài 0948899767 hoặc chat qua https://www.messenger.com/t/DienmayVIP để được hỗ trợ tạo đơn hàng

  PK Ốp Lenovo P770 Nillkin

  PK Ốp Lenovo P770 Nillkin


  150.000 đ

 • 6

  Giảm :0%

  PK Ốp Lenovo A390 Nillkin


  Mua nhiều giảm đến 20%: Mua 2 món phụ kiện khác nhau giảm 10% Mua 3 món phụ kiện khác nhau giảm 15% Mua từ 4 món phụ kiện trở lên khác nhau giảm 20% ***Liên hệ tổng đài 0948899767 hoặc chat qua https://www.messenger.com/t/DienmayVIP để được hỗ trợ tạo đơn hàng

  PK Ốp Lenovo A390 Nillkin

  PK Ốp Lenovo A390 Nillkin


  150.000 đ

 • 8

  Giảm :0%

  PK Ốp Lenovo A859 Nillkin


  Mua nhiều giảm đến 20%: Mua 2 món phụ kiện khác nhau giảm 10% Mua 3 món phụ kiện khác nhau giảm 15% Mua từ 4 món phụ kiện trở lên khác nhau giảm 20% ***Liên hệ tổng đài 0948899767 hoặc chat qua https://www.messenger.com/t/DienmayVIP để được hỗ trợ tạo đơn hàng

  PK Ốp Lenovo A859 Nillkin

  PK Ốp Lenovo A859 Nillkin


  150.000 đ

 • 1

  Giảm :0%

  PK Ốp Lenovo A706 Nillkin


  Mua nhiều giảm đến 20%: Mua 2 món phụ kiện khác nhau giảm 10% Mua 3 món phụ kiện khác nhau giảm 15% Mua từ 4 món phụ kiện trở lên khác nhau giảm 20% ***Liên hệ tổng đài 0948899767 hoặc chat qua https://www.messenger.com/t/DienmayVIP để được hỗ trợ tạo đơn hàng

  PK Ốp Lenovo A706 Nillkin

  PK Ốp Lenovo A706 Nillkin


  150.000 đ

 • 3

  Giảm :0%

  PK Ốp Lenovo A526 dẻo sước


  Mua nhiều giảm đến 20%: Mua 2 món phụ kiện khác nhau giảm 10% Mua 3 món phụ kiện khác nhau giảm 15% Mua từ 4 món phụ kiện trở lên khác nhau giảm 20% ***Liên hệ tổng đài 0948899767 hoặc chat qua https://www.messenger.com/t/DienmayVIP để được hỗ trợ tạo đơn hàng

  PK Ốp Lenovo A526 dẻo sước

  PK Ốp Lenovo A526 dẻo sước


  59.000 đ

 • 1

  Giảm :0%

  PK Ốp Lenovo P780 Nillkin


  Mua nhiều giảm đến 20%: Mua 2 món phụ kiện khác nhau giảm 10% Mua 3 món phụ kiện khác nhau giảm 15% Mua từ 4 món phụ kiện trở lên khác nhau giảm 20% ***Liên hệ tổng đài 0948899767 hoặc chat qua https://www.messenger.com/t/DienmayVIP để được hỗ trợ tạo đơn hàng

  PK Ốp Lenovo P780 Nillkin

  PK Ốp Lenovo P780 Nillkin


  150.000 đ

 • 1

  Giảm :0%

  PK Ốp Lenovo S960 chính hãng Nillkin


  Mua nhiều giảm đến 20%: Mua 2 món phụ kiện khác nhau giảm 10% Mua 3 món phụ kiện khác nhau giảm 15% Mua từ 4 món phụ kiện trở lên khác nhau giảm 20% ***Liên hệ tổng đài 0948899767 hoặc chat qua https://www.messenger.com/t/DienmayVIP để được hỗ trợ tạo đơn hàng

  PK Ốp Lenovo S960 chính hãng Nillkin

  PK Ốp Lenovo S960 chính hãng Nillkin


  180.000 đ

 • 10

  Giảm :0%

  PK Ốp Lenovo A760 SPG


  Mua nhiều giảm đến 20%: Mua 2 món phụ kiện khác nhau giảm 10% Mua 3 món phụ kiện khác nhau giảm 15% Mua từ 4 món phụ kiện trở lên khác nhau giảm 20% ***Liên hệ tổng đài 0948899767 hoặc chat qua https://www.messenger.com/t/DienmayVIP để được hỗ trợ tạo đơn hàng

  PK Ốp Lenovo A760 SPG

  PK Ốp Lenovo A760 SPG


  39.000 đ

 • 5

  Giảm :0%

  Pk Ốp Lenovo A7000 Nillkin 1


  Mua nhiều giảm đến 20%: Mua 2 món phụ kiện khác nhau giảm 10% Mua 3 món phụ kiện khác nhau giảm 15% Mua từ 4 món phụ kiện trở lên khác nhau giảm 20% ***Liên hệ tổng đài 0948899767 hoặc chat qua https://www.messenger.com/t/DienmayVIP để được hỗ trợ tạo đơn hàng

  Pk Ốp Lenovo A7000 Nillkin 1

  Pk Ốp Lenovo A7000 Nillkin 1


  150.000 đ

 • 1

  Giảm :0%

  PK Ốp Lenovo A369 Nillkin


  Mua nhiều giảm đến 20%: Mua 2 món phụ kiện khác nhau giảm 10% Mua 3 món phụ kiện khác nhau giảm 15% Mua từ 4 món phụ kiện trở lên khác nhau giảm 20% ***Liên hệ tổng đài 0948899767 hoặc chat qua https://www.messenger.com/t/DienmayVIP để được hỗ trợ tạo đơn hàng

  PK Ốp Lenovo A369 Nillkin

  PK Ốp Lenovo A369 Nillkin


  150.000 đ

 • 7

  Giảm :0%

  Pk Ốp Lenovo A6000 Nillkin 1


  Mua nhiều giảm đến 20%: Mua 2 món phụ kiện khác nhau giảm 10% Mua 3 món phụ kiện khác nhau giảm 15% Mua từ 4 món phụ kiện trở lên khác nhau giảm 20% ***Liên hệ tổng đài 0948899767 hoặc chat qua https://www.messenger.com/t/DienmayVIP để được hỗ trợ tạo đơn hàng

  Pk Ốp Lenovo A6000 Nillkin 1

  Pk Ốp Lenovo A6000 Nillkin 1


  150.000 đ

 • 1

  Giảm :0%

  PK Ốp Lenovo A516 Nillkin


  Mua nhiều giảm đến 20%: Mua 2 món phụ kiện khác nhau giảm 10% Mua 3 món phụ kiện khác nhau giảm 15% Mua từ 4 món phụ kiện trở lên khác nhau giảm 20% ***Liên hệ tổng đài 0948899767 hoặc chat qua https://www.messenger.com/t/DienmayVIP để được hỗ trợ tạo đơn hàng

  PK Ốp Lenovo A516 Nillkin

  PK Ốp Lenovo A516 Nillkin


  150.000 đ

 • 1

  Giảm :0%

  Inbox PK Ốp Lenovo S60 chính hãng

  Inbox PK Ốp Lenovo S60 chính hãng


  100.000 đ

 • 1

  Giảm :0%

  PK Ốp Lenovo A6000 chính hãng


  Mua nhiều giảm đến 20%: Mua 2 món phụ kiện khác nhau giảm 10% Mua 3 món phụ kiện khác nhau giảm 15% Mua từ 4 món phụ kiện trở lên khác nhau giảm 20% ***Liên hệ tổng đài 0948899767 hoặc chat qua https://www.messenger.com/t/DienmayVIP để được hỗ trợ tạo đơn hàng

  PK Ốp Lenovo A6000 chính hãng

  PK Ốp Lenovo A6000 chính hãng


  99.000 đ

 • 1

  Giảm :0%

  PK Ốp Lenovo A526 Nillkin


  Mua nhiều giảm đến 20%: Mua 2 món phụ kiện khác nhau giảm 10% Mua 3 món phụ kiện khác nhau giảm 15% Mua từ 4 món phụ kiện trở lên khác nhau giảm 20% ***Liên hệ tổng đài 0948899767 hoặc chat qua https://www.messenger.com/t/DienmayVIP để được hỗ trợ tạo đơn hàng

  PK Ốp Lenovo A526 Nillkin

  PK Ốp Lenovo A526 Nillkin


  150.000 đ

 • 16

  Giảm :0%

  Pk Ốp Lenovo A5000 Nillkin 1


  Mua nhiều giảm đến 20%: Mua 2 món phụ kiện khác nhau giảm 10% Mua 3 món phụ kiện khác nhau giảm 15% Mua từ 4 món phụ kiện trở lên khác nhau giảm 20% ***Liên hệ tổng đài 0948899767 hoặc chat qua https://www.messenger.com/t/DienmayVIP để được hỗ trợ tạo đơn hàng

  Pk Ốp Lenovo A5000 Nillkin 1

  Pk Ốp Lenovo A5000 Nillkin 1


  150.000 đ

 • 3

  Giảm :0%

  PK Ốp Lenovo A706 Nillkin


  Mua nhiều giảm đến 20%: Mua 2 món phụ kiện khác nhau giảm 10% Mua 3 món phụ kiện khác nhau giảm 15% Mua từ 4 món phụ kiện trở lên khác nhau giảm 20% ***Liên hệ tổng đài 0948899767 hoặc chat qua https://www.messenger.com/t/DienmayVIP để được hỗ trợ tạo đơn hàng

  PK Ốp Lenovo A706 Nillkin

  PK Ốp Lenovo A706 Nillkin


  150.000 đ

 • 2

  Giảm :0%

  PK Ốp Lenovo S580 chính hãng


  Mua nhiều giảm đến 20%: Mua 2 món phụ kiện khác nhau giảm 10% Mua 3 món phụ kiện khác nhau giảm 15% Mua từ 4 món phụ kiện trở lên khác nhau giảm 20% ***Liên hệ tổng đài 0948899767 hoặc chat qua https://www.messenger.com/t/DienmayVIP để được hỗ trợ tạo đơn hàng

  PK Ốp Lenovo S580 chính hãng

  PK Ốp Lenovo S580 chính hãng


  99.000 đ

 • 2

  Giảm :0%

  PK Ốp Lenovo K900 JZZ


  Mua nhiều giảm đến 20%: Mua 2 món phụ kiện khác nhau giảm 10% Mua 3 món phụ kiện khác nhau giảm 15% Mua từ 4 món phụ kiện trở lên khác nhau giảm 20% ***Liên hệ tổng đài 0948899767 hoặc chat qua https://www.messenger.com/t/DienmayVIP để được hỗ trợ tạo đơn hàng

  PK Ốp Lenovo K900 JZZ

  PK Ốp Lenovo K900 JZZ


  70.000 đ

 • 3

  Giảm :0%

  PK Ốp Lenovo P70 Nillkin


  Mua nhiều giảm đến 20%: Mua 2 món phụ kiện khác nhau giảm 10% Mua 3 món phụ kiện khác nhau giảm 15% Mua từ 4 món phụ kiện trở lên khác nhau giảm 20% ***Liên hệ tổng đài 0948899767 hoặc chat qua https://www.messenger.com/t/DienmayVIP để được hỗ trợ tạo đơn hàng

  PK Ốp Lenovo P70 Nillkin

  PK Ốp Lenovo P70 Nillkin


  150.000 đ

Được quan tâm nhiều tại điện máy VIP


 • CN BÌNH ĐẠI 1

  35C KP3 TT Bình Đại ĐT: 0948899357 (đối diện CaFe Trúc Đào)

 • CN BA TRI

  6 Trần Hưng Đạo TT Ba Tri ĐT: 0948899468 (đối diện Công Viên)