299 sản phẩm IPHONE APPLE

Trang chủ >> ĐTDĐ >> IPHONE APPLE
 • IPHONE APPLE

  (299 sản phẩm)
Giảm 400.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ IPHONE SE 2022 128G
14.590.000 ₫ 14.990.000 ₫
Trả trước 1.499.000 ₫

Chip Apple A15 Bionic

RAM 4 GB, ROM 128 GB

Camera sau: 12 MP

Camera trước: 7 MP

Pin 2018 mAh, Sạc 20 W

Giảm 6.000.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ iPhone 12 mini 256G Đỏ
15.990.000 ₫ 21.990.000 ₫
Trả trước 2.199.000 ₫

Chip Apple A14 Bionic

RAM 4 GB, ROM 256 GB

Camera sau: 2 camera 12 MP

Camera trước: 12 MP

Pin 2227 mAh, Sạc 20 W

Giảm 1.000.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ iPhone SE 2020 64G Đen
8.490.000 ₫ 9.490.000 ₫
Trả trước 949.000 ₫

Chip Apple A13 Bionic

RAM 3 GB, ROM 64 GB

Camera sau: 12 MP

Camera trước: 7 MP

Pin 1821 mAh, Sạc 18 W

Giảm 1.000.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ iPhone SE 2020 64G Trắng
8.490.000 ₫ 9.490.000 ₫
Trả trước 949.000 ₫

Chip Apple A13 Bionic

RAM 3 GB, ROM 64 GB

Camera sau: 12 MP

Camera trước: 7 MP

Pin 1821 mAh, Sạc 18 W

Giảm 2.000.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ iPhone SE 2020 128G Đen
9.290.000 ₫ 11.290.000 ₫
Trả trước 1.129.000 ₫

Màn hình 4.7", Chip Apple A13 Bionic

RAM 3 GB, ROM 128 GB

Camera sau: 12 MP

Camera trước: 7 MP

Pin 1821 mAh, Sạc 18 W

Giảm 2.000.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ iPhone SE 2020 128G Trắng
9.290.000 ₫ 11.290.000 ₫
Trả trước 1.129.000 ₫

Chip Apple A13 Bionic

RAM 3 GB, ROM 128 GB

Camera sau: 12 MP

Camera trước: 7 MP

Pin 1821 mAh, Sạc 18 W

Giảm 1.100.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ iPhone SE 2022 128G Đen
13.890.000 ₫ 14.990.000 ₫
Trả trước 1.499.000 ₫

Chip Apple A15 Bionic

RAM 4 GB, ROM 128 GB

Camera sau: 12 MP

Camera trước: 7 MP

Pin 2018 mAh, Sạc 20 W

Giảm 1.100.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ iPhone SE 2022 128G Trắng
13.890.000 ₫ 14.990.000 ₫
Trả trước 1.499.000 ₫

Chip Apple A15 Bionic

RAM 4 GB, ROM 128 GB

Camera sau: 12 MP

Camera trước: 7 MP

Pin 2018 mAh, Sạc 20 W

Giảm 1.700.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ iPhone 11 128G Vàng
12.290.000 ₫ 13.990.000 ₫
Trả trước 1.399.000 ₫

Màn hình 6.1", Chip Apple A13 Bionic

RAM 4 GB, ROM 128 GB

Camera sau: 2 camera 12 MP

Camera trước: 12 MP

Pin 3110 mAh, Sạc 18 W

Giảm 1.700.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ iPhone 11 128G Trắng
12.290.000 ₫ 13.990.000 ₫
Trả trước 1.399.000 ₫

Màn hình 6.1", Chip Apple A13 Bionic

RAM 4 GB, ROM 128 GB

Camera sau: 2 camera 12 MP

Camera trước: 12 MP

Pin 3110 mAh, Sạc 18 W

Giảm 1.700.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ iPhone 11 128G Xanh lá
12.290.000 ₫ 13.990.000 ₫
Trả trước 1.399.000 ₫

Màn hình 6.1", Chip Apple A13 Bionic

RAM 4 GB, ROM 128 GB

Camera sau: 2 camera 12 MP

Camera trước: 12 MP

Pin 3110 mAh, Sạc 18 W

Giảm 1.700.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ iPhone 11 128G Tím
12.290.000 ₫ 13.990.000 ₫
Trả trước 1.399.000 ₫

Màn hình 6.1", Chip Apple A13 Bionic

RAM 4 GB, ROM 128 GB

Camera sau: 2 camera 12 MP

Camera trước: 12 MP

Pin 3110 mAh, Sạc 18 W

Giảm 1.700.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ iPhone 11 128G Đỏ
12.290.000 ₫ 13.990.000 ₫
Trả trước 1.399.000 ₫

Màn hình 6.1", Chip Apple A13 Bionic

RAM 4 GB, ROM 128 GB

Camera sau: 2 camera 12 MP

Camera trước: 12 MP

Pin 3110 mAh, Sạc 18 W

Giảm 1.700.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ iPhone 11 128G Đen
12.290.000 ₫ 13.990.000 ₫
Trả trước 1.399.000 ₫

Chip Apple A13 Bionic

RAM 4 GB, ROM 128 GB

Camera sau: 2 camera 12 MP

Camera trước: 12 MP

Pin 3110 mAh, Sạc 18 W

Nhiều hàng
ĐTDĐ iPhone 12 mini 128G Trắng
15.990.000 ₫
Trả trước 1.599.000 ₫

Màn hình 5.4", Chip Apple A14 Bionic

RAM 4 GB, ROM 128 GB

Camera sau: 2 camera 12 MP

Camera trước: 12 MP

Pin 2227 mAh, Sạc 20 W

Nhiều hàng
ĐTDĐ iPhone 12 mini 128G Đen
15.990.000 ₫
Trả trước 1.599.000 ₫

Màn hình 5.4", Chip Apple A14 Bionic

RAM 4 GB, ROM 128 GB

Camera sau: 2 camera 12 MP

Camera trước: 12 MP

Pin 2227 mAh, Sạc 20 W

Nhiều hàng
ĐTDĐ iPhone 12 mini 128G Đỏ
15.990.000 ₫
Trả trước 1.599.000 ₫

Chip Apple A14 Bionic

RAM 4 GB, ROM 128 GB

Camera sau: 2 camera 12 MP

Camera trước: 12 MP

Pin 2227 mAh, Sạc 20 W

Giảm 5.000.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ iPhone 12 64G Tím
14.990.000 ₫ 19.990.000 ₫
Trả trước 1.999.000 ₫

Màn hình 6.1", Chip Apple A14 Bionic

RAM 4 GB, ROM 64 GB

Camera sau: 2 camera 12 MP

Camera trước: 12 MP

Pin 2815 mAh, Sạc 20 W

Giảm 5.000.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ iPhone 12 64G Xanh Dương
14.990.000 ₫ 19.990.000 ₫
Trả trước 1.999.000 ₫

Màn hình 6.1", Chip Apple A14 Bionic

RAM 4 GB, ROM 64 GB

Camera sau: 2 camera 12 MP

Camera trước: 12 MP

Pin 2815 mAh, Sạc 20 W

Giảm 5.000.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ iPhone 12 64G Xanh lá
14.990.000 ₫ 19.990.000 ₫
Trả trước 1.999.000 ₫

Màn hình 6.1", Chip Apple A14 Bionic

RAM 4 GB, ROM 64 GB

Camera sau: 2 camera 12 MP

Camera trước: 12 MP

Pin 2815 mAh, Sạc 20 W

Giảm 5.000.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ iPhone 12 64G Đen
14.990.000 ₫ 19.990.000 ₫
Trả trước 1.999.000 ₫

Chip Apple A14 Bionic

RAM 4 GB, ROM 64 GB

Camera sau: 2 camera 12 MP

Camera trước: 12 MP

Pin 2815 mAh, Sạc 20 W

Giảm 5.000.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ iPhone 12 64G Trắng
14.990.000 ₫ 19.990.000 ₫
Trả trước 1.999.000 ₫

Màn hình 6.1", Chip Apple A14 Bionic

RAM 4 GB, ROM 64 GB

Camera sau: 2 camera 12 MP

Camera trước: 12 MP

Pin 2815 mAh, Sạc 20 W

Giảm 5.000.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ iPhone 12 64G Đỏ
14.990.000 ₫ 19.990.000 ₫
Trả trước 1.999.000 ₫

Chip Apple A14 Bionic

RAM 4 GB, ROM 64 GB

Camera sau: 2 camera 12 MP

Camera trước: 12 MP

Pin 2815 mAh, Sạc 20 W

Giảm 1.500.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ iPhone 13 mini 128G Đỏ
16.990.000 ₫ 18.490.000 ₫
Trả trước 1.849.000 ₫

Màn hình 5.4", Chip Apple A15 Bionic

RAM 4 GB, ROM 128 GB

Camera sau: 2 camera 12 MP

Camera trước: 12 MP

Pin 2438 mAh, Sạc 20 W

Giảm 1.500.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ iPhone 13 mini 128G Đen
16.990.000 ₫ 18.490.000 ₫
Trả trước 1.849.000 ₫

Màn hình 5.4", Chip Apple A15 Bionic

RAM 4 GB, ROM 128 GB

Camera sau: 2 camera 12 MP

Camera trước: 12 MP

Pin 2438 mAh, Sạc 20 W

Giảm 1.500.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ iPhone 13 mini 128G Xanh Dương
16.990.000 ₫ 18.490.000 ₫
Trả trước 1.849.000 ₫

Màn hình 5.4", Chip Apple A15 Bionic

RAM 4 GB, ROM 128 GB

Camera sau: 2 camera 12 MP

Camera trước: 12 MP

Pin 2438 mAh, Sạc 20 W

Giảm 1.500.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ iPhone 13 mini 128G Hồng
16.990.000 ₫ 18.490.000 ₫
Trả trước 1.849.000 ₫

Chip Apple A15 Bionic

RAM 4 GB, ROM 128 GB

Camera sau: 2 camera 12 MP

Camera trước: 12 MP

Pin 2438 mAh, Sạc 20 W

Giảm 5.000.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ iPhone 12 128G Đen
16.990.000 ₫ 21.990.000 ₫
Trả trước 2.199.000 ₫

Chip Apple A14 Bionic

RAM 4 GB, ROM 128 GB

Camera sau: 2 camera 12 MP

Camera trước: 12 MP

Pin 2815 mAh, Sạc 20 W

Giảm 5.000.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ iPhone 12 128G Xanh lá
16.990.000 ₫ 21.990.000 ₫
Trả trước 2.199.000 ₫

Chip Apple A14 Bionic

RAM 4 GB, ROM 128 GB

Camera sau: 2 camera 12 MP

Camera trước: 12 MP

Pin 2815 mAh, Sạc 20 W

Giảm 5.000.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ iPhone 12 128G Trắng
16.990.000 ₫ 21.990.000 ₫
Trả trước 2.199.000 ₫

Chip Apple A14 Bionic

RAM 4 GB, ROM 128 GB

Camera sau: 2 camera 12 MP

Camera trước: 12 MP

Pin 2815 mAh, Sạc 20 W

Giảm 1.500.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ iPhone 13 128G Trắng
18.490.000 ₫ 19.990.000 ₫
Trả trước 1.999.000 ₫

Màn hình 6.1", Chip Apple A15 Bionic

RAM 4 GB, ROM 128 GB

Camera sau: 2 camera 12 MP

Camera trước: 12 MP

Pin 3240 mAh, Sạc 20 W

Giảm 1.500.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ iPhone 13 128G Đen
18.490.000 ₫ 19.990.000 ₫
Trả trước 1.999.000 ₫

Màn hình 6.1", Chip Apple A15 Bionic

RAM 4 GB, ROM 128 GB

Camera sau: 2 camera 12 MP

Camera trước: 12 MP

Pin 3240 mAh, Sạc 20 W

Giảm 1.500.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ iPhone 13 128G Hồng
18.490.000 ₫ 19.990.000 ₫
Trả trước 1.999.000 ₫

Màn hình 6.1", Chip Apple A15 Bionic

RAM 4 GB, ROM 128 GB

Camera sau: 2 camera 12 MP

Camera trước: 12 MP

Pin 3240 mAh, Sạc 20 W

Giảm 1.500.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ iPhone 13 128G Xanh Dương
18.490.000 ₫ 19.990.000 ₫
Trả trước 1.999.000 ₫

Chip Apple A15 Bionic

RAM 4 GB, ROM 128 GB

Camera sau: 2 camera 12 MP

Camera trước: 12 MP

Pin 3240 mAh, Sạc 20 W

Giảm 1.500.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ iPhone 13 128G Đỏ
18.490.000 ₫ 19.990.000 ₫
Trả trước 1.999.000 ₫

Chip Apple A15 Bionic

RAM 4 GB, ROM 128 GB

Camera sau: 2 camera 12 MP

Camera trước: 12 MP

Pin 3240 mAh, Sạc 20 W

Giảm 6.000.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ iPhone 13 mini 256G Đỏ
18.990.000 ₫ 24.990.000 ₫
Trả trước 2.499.000 ₫

Màn hình 5.4", Chip Apple A15 Bionic

RAM 4 GB, ROM 256 GB

Camera sau: 2 camera 12 MP

Camera trước: 12 MP

Pin 2438 mAh, Sạc 20 W

Giảm 6.000.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ iPhone 13 mini 256G Hồng
18.990.000 ₫ 24.990.000 ₫
Trả trước 2.499.000 ₫

Màn hình 5.4", Chip Apple A15 Bionic

RAM 4 GB, ROM 256 GB

Camera sau: 2 camera 12 MP

Camera trước: 12 MP

Pin 2438 mAh, Sạc 20 W

Giảm 6.000.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ iPhone 13 mini 256G Đen
18.990.000 ₫ 24.990.000 ₫
Trả trước 2.499.000 ₫

Chip Apple A15 Bionic

RAM 4 GB, ROM 256 GB

Camera sau: 2 camera 12 MP

Camera trước: 12 MP

Pin 2438 mAh, Sạc 20 W

Giảm 8.100.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ iPhone 12 256G Đen
20.890.000 ₫ 28.990.000 ₫
Trả trước 2.899.000 ₫

Chip Apple A14 Bionic

RAM 4 GB, ROM 256 GB

Camera sau: 2 camera 12 MP

Camera trước: 12 MP

Pin 2815 mAh, Sạc 20 W

Giảm 8.100.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ iPhone 12 256G Xanh Dương
20.890.000 ₫ 28.990.000 ₫
Trả trước 2.899.000 ₫

Màn hình 6.1", Chip Apple A14 Bionic

RAM 4 GB, ROM 256 GB

Camera sau: 2 camera 12 MP

Camera trước: 12 MP

Pin 2815 mAh, Sạc 20 W

Giảm 8.100.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ iPhone 12 256G Xanh lá
20.890.000 ₫ 28.990.000 ₫
Trả trước 2.899.000 ₫

Chip Apple A14 Bionic

RAM 4 GB, ROM 256 GB

Camera sau: 2 camera 12 MP

Camera trước: 12 MP

Pin 2815 mAh, Sạc 20 W

Giảm 800.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ iPhone 13 256G Hồng
21.190.000 ₫ 21.990.000 ₫
Trả trước 2.199.000 ₫

Chip Apple A15 Bionic

RAM 4 GB, ROM 256 GB

Camera sau: 2 camera 12 MP

Camera trước: 12 MP

Pin 3240 mAh, Sạc 20 W

Giảm 800.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ iPhone 13 256G Trắng
21.190.000 ₫ 21.990.000 ₫
Trả trước 2.199.000 ₫

Màn hình 6.1", Chip Apple A15 Bionic

RAM 4 GB, ROM 256 GB

Camera sau: 2 camera 12 MP

Camera trước: 12 MP

Pin 3240 mAh, Sạc 20 W

Giảm 800.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ iPhone 13 256G Đen
21.190.000 ₫ 21.990.000 ₫
Trả trước 2.199.000 ₫

Màn hình 6.1", Chip Apple A15 Bionic

RAM 4 GB, ROM 256 GB

Camera sau: 2 camera 12 MP

Camera trước: 12 MP

Pin 3240 mAh, Sạc 20 W

Giảm 800.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ iPhone 13 256G Đỏ
21.190.000 ₫ 21.990.000 ₫
Trả trước 2.199.000 ₫

Màn hình 6.1", Chip Apple A15 Bionic

RAM 4 GB, ROM 256 GB

Camera sau: 2 camera 12 MP

Camera trước: 12 MP

Pin 3240 mAh, Sạc 20 W

Giảm 800.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ iPhone 13 256G Xanh Dương
21.190.000 ₫ 21.990.000 ₫
Trả trước 2.199.000 ₫

Chip Apple A15 Bionic

RAM 4 GB, ROM 256 GB

Camera sau: 2 camera 12 MP

Camera trước: 12 MP

Pin 3240 mAh, Sạc 20 W

Nhiều hàng
ĐTDĐ iPhone 13 mini 512G Trắng
26.790.000 ₫
Trả trước 2.679.000 ₫

Màn hình 5.4", Chip Apple A15 Bionic

RAM 4 GB, ROM 512 GB

Camera sau: 2 camera 12 MP

Camera trước: 12 MP

Pin 2438 mAh, Sạc 20 W

Nhiều hàng
ĐTDĐ iPhone 13 mini 512G Đen
26.790.000 ₫
Trả trước 2.679.000 ₫

Màn hình 5.4", Chip Apple A15 Bionic

RAM 4 GB, ROM 512 GB

Camera sau: 2 camera 12 MP

Camera trước: 12 MP

Pin 2438 mAh, Sạc 20 W

Nhiều hàng
ĐTDĐ iPhone 13 mini 512G Xanh Dương
26.790.000 ₫
Trả trước 2.679.000 ₫

Màn hình 5.4", Chip Apple A15 Bionic

RAM 4 GB, ROM 512 GB

Camera sau: 2 camera 12 MP

Camera trước: 12 MP

Pin 2438 mAh, Sạc 20 W

Nhiều hàng
ĐTDĐ iPhone 13 mini 512G Đỏ
26.790.000 ₫
Trả trước 2.679.000 ₫

Màn hình 5.4", Chip Apple A15 Bionic

RAM 4 GB, ROM 512 GB

Camera sau: 2 camera 12 MP

Camera trước: 12 MP

Pin 2438 mAh, Sạc 20 W

Được quan tâm nhiều tại điện máy VIP


 • CN BÌNH ĐẠI 1

  35C KP3 TT Bình Đại ĐT: 0948899357 (đối diện CaFe Trúc Đào)

 • CN BA TRI

  6 Trần Hưng Đạo TT Ba Tri ĐT: 0948899468 (đối diện Công Viên)

 • CN CHÂU THÀNH

  THỊ TRẤN CHÂU THÀNH (hế Honda Huỳnh Thành 5) ĐT: 0948899246