375 sản phẩm XIAOMI

Trang chủ >> ĐTDĐ >> XIAOMI
 • XIAOMI

  (375 sản phẩm)
Giảm 1.000.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ XIAOMI REDMI 12C 4G 128G XANH LÁ
2.990.000 ₫ 3.990.000 ₫
Trả trước 399.000 ₫
Giảm 1.000.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ XIAOMI REDMI 12C 4G 128G XANH DƯƠNG
2.990.000 ₫ 3.990.000 ₫
Trả trước 399.000 ₫
Giảm 1.100.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ XIAOMI Redmi 12C 4G 64G Xanh lá
2.490.000 ₫ 3.590.000 ₫
Trả trước 359.000 ₫
Giảm 1.100.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ XIAOMI Redmi 12C 4G 64G Xanh Dương
2.490.000 ₫ 3.590.000 ₫
Trả trước 359.000 ₫
Giảm 1.100.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ XIAOMI Redmi 12C 4G 64G Xám
2.490.000 ₫ 3.590.000 ₫
Trả trước 359.000 ₫
Giảm 1.000.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ XIAOMI Redmi Note 12 Pro 5G 8G 256G Đen
8.490.000 ₫ 9.490.000 ₫
Trả trước 949.000 ₫
Giảm 1.000.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ XIAOMI Redmi Note 12 Pro 5G 8G 256G Trắng
8.490.000 ₫ 9.490.000 ₫
Trả trước 949.000 ₫
Giảm 1.000.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ XIAOMI Redmi Note 12 Pro 5G 8G 256G Xanh Dương
8.490.000 ₫ 9.490.000 ₫
Trả trước 949.000 ₫
Giảm 400.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ XIAOMI REDMI A2+ 3G 64G ĐEN
2.390.000 ₫ 2.790.000 ₫
Trả trước 279.000 ₫
Giảm 400.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ XIAOMI REDMI A2+ 3G 64G XANH LÁ
2.390.000 ₫ 2.790.000 ₫
Trả trước 279.000 ₫
Giảm 400.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ XIAOMI REDMI A2+ 3G 64G XANH DƯƠNG
2.390.000 ₫ 2.790.000 ₫
Trả trước 279.000 ₫
Giảm 200.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ XIAOMI REDMI A2 2G 32G ĐEN
1.990.000 ₫ 2.190.000 ₫
Trả trước 219.000 ₫
Giảm 200.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ XIAOMI REDMI A2 2G 32G XANH DƯƠNG
1.990.000 ₫ 2.190.000 ₫
Trả trước 219.000 ₫
Nhiều hàng
ĐTDĐ XIAOMI REDMI NOTE 12 PRO 8G 256G XANH DƯƠNG NHẠT
7.990.000 ₫
Trả trước 799.000 ₫
Nhiều hàng
ĐTDĐ XIAOMI REDMI NOTE 12 PRO 8G 256G XÁM
7.990.000 ₫
Trả trước 799.000 ₫
Nhiều hàng
ĐTDĐ XIAOMI REDMI NOTE 12 PRO 8G 256G XANH DƯƠNG
7.990.000 ₫
Trả trước 799.000 ₫
Giảm 800.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ XIAOMI REDMI NOTE 12 PRO 8G 128G XANH DƯƠNG
6.390.000 ₫ 7.190.000 ₫
Trả trước 719.000 ₫
Giảm 800.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ XIAOMI REDMI NOTE 12 PRO 8G 128G XÁM
6.390.000 ₫ 7.190.000 ₫
Trả trước 719.000 ₫
Giảm 800.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ XIAOMI REDMI NOTE 12 PRO 8G 128G XANH DƯƠNG NHẠT
6.390.000 ₫ 7.190.000 ₫
Trả trước 719.000 ₫
Giảm 650.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ XIAOMI REDMI NOTE 12 8G 128G XANH LÁ
5.140.000 ₫ 5.790.000 ₫
Trả trước 579.000 ₫
Giảm 650.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ XIAOMI REDMI NOTE 12 8G 128G XANH DƯƠNG
5.140.000 ₫ 5.790.000 ₫
Trả trước 579.000 ₫
Giảm 650.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ XIAOMI REDMI NOTE 12 8G 128G XÁM
5.140.000 ₫ 5.790.000 ₫
Trả trước 579.000 ₫
Giảm 700.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ XIAOMI REDMI NOTE 12 4G 128G XANH LÁ
4.290.000 ₫ 4.990.000 ₫
Trả trước 499.000 ₫
Giảm 700.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ XIAOMI REDMI NOTE 12 4G 128G XANH DƯƠNG
4.290.000 ₫ 4.990.000 ₫
Trả trước 499.000 ₫
Giảm 700.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ XIAOMI REDMI NOTE 12 4G 128G XÁM
4.290.000 ₫ 4.990.000 ₫
Trả trước 499.000 ₫
Giảm 700.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ XIAOMI REDMI NOTE 12 8G 256G XANH DƯƠNG
5.790.000 ₫ 6.490.000 ₫
Trả trước 649.000 ₫
Giảm 700.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ XIAOMI REDMI NOTE 12 8G 256G XÁM
5.790.000 ₫ 6.490.000 ₫
Trả trước 649.000 ₫
Giảm 700.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ XIAOMI REDMI NOTE 12 8G 256G XANH LÁ
5.790.000 ₫ 6.490.000 ₫
Trả trước 649.000 ₫
Giảm 700.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ XIAOMI REDMI NOTE 12 8G 256G VÀNG
5.790.000 ₫ 6.490.000 ₫
Trả trước 649.000 ₫
Nhiều hàng
ĐTDĐ XIAOMI REDMI 12 8G 128G ĐEN
4.790.000 ₫
Trả trước 479.000 ₫
Nhiều hàng
ĐTDĐ XIAOMI REDMI 12 8G 128G BẠC
4.790.000 ₫
Trả trước 479.000 ₫
Nhiều hàng
ĐTDĐ XIAOMI REDMI 12 8G 128G XANH DƯƠNG
4.790.000 ₫
Trả trước 479.000 ₫
Giảm 700.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ XIAOMI REDMI 12 4G 128G XANH DƯƠNG
3.590.000 ₫ 4.290.000 ₫
Trả trước 429.000 ₫
Giảm 700.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ XIAOMI REDMI 12 4G 128G ĐEN
3.590.000 ₫ 4.290.000 ₫
Trả trước 429.000 ₫
Giảm 700.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ XIAOMI REDMI 12 4G 128G BẠC
3.590.000 ₫ 4.290.000 ₫
Trả trước 429.000 ₫
Giảm 1.000.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ Xiaomi 13 Lite 5G 8G 256G Đen
10.490.000 ₫ 11.490.000 ₫
Trả trước 1.149.000 ₫
Giảm 1.000.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ XIAOMI 13 Lite 5G 8G 256G Xanh Dương
10.490.000 ₫ 11.490.000 ₫
Trả trước 1.149.000 ₫
Giảm 4.000.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ XIAOMI 13 5G 8G 256G Xanh lá
18.990.000 ₫ 22.990.000 ₫
Trả trước 2.299.000 ₫
Giảm 4.000.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ XIAOMI 13 5G 8G 256G Đen
18.990.000 ₫ 22.990.000 ₫
Trả trước 2.299.000 ₫
Giảm 1.700.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ XIAOMI 12T 5G 8G 256G Xanh
11.290.000 ₫ 12.990.000 ₫
Trả trước 1.299.000 ₫
Giảm 1.700.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ XIAOMI 12T 5G 8G 256G Đen
11.290.000 ₫ 12.990.000 ₫
Trả trước 1.299.000 ₫
Giảm 1.000.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ XIAOMI 12T 5G 8G 256G Bạc
11.990.000 ₫ 12.990.000 ₫
Trả trước 1.299.000 ₫
Giảm 3.000.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ XIAOMI 13 Pro 5G 12G 256G Đen
26.990.000 ₫ 29.990.000 ₫
Trả trước 2.999.000 ₫
Giảm 3.000.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ XIAOMI 13 Pro 5G 12G 256G Trắng
26.990.000 ₫ 29.990.000 ₫
Trả trước 2.999.000 ₫
Nhiều hàng
ĐTDĐ Xiaomi Redmi A2 3G 32G Xanh lá
2.190.000 ₫
Trả trước 219.000 ₫
Nhiều hàng
ĐTDĐ Xiaomi Redmi A2 3G 32G Xanh Dương
2.190.000 ₫
Trả trước 219.000 ₫
Nhiều hàng
ĐTDĐ Xiaomi Redmi A2 3G 32G Đen
2.190.000 ₫
Trả trước 219.000 ₫
Giảm 1.700.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ Xiaomi Redmi Note 11S 8G 128G Xám
4.990.000 ₫ 6.690.000 ₫
Trả trước 669.000 ₫
Giảm 1.700.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ Xiaomi Redmi Note 11S 8G 128G Xanh Dương
4.990.000 ₫ 6.690.000 ₫
Trả trước 669.000 ₫
Giảm 2.100.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G 8G 128G Xám
6.890.000 ₫ 8.990.000 ₫
Trả trước 899.000 ₫

Được quan tâm nhiều tại điện máy VIP


 • CN BÌNH ĐẠI 1

  35C KP3 TT Bình Đại ĐT: 0948899357 (đối diện CaFe Trúc Đào)

 • CN BA TRI

  6 Trần Hưng Đạo TT Ba Tri ĐT: 0948899468 (đối diện Công Viên)

 • CN THẠNH PHÚ

  Khu Phố 3 - TT Thạnh Phú ĐT: 0948899024 (Đối diện Bưu điện huyện)

 • CN CHÂU THÀNH

  THỊ TRẤN CHÂU THÀNH (hế Honda Huỳnh Thành 5) ĐT: 0948899246