336 sản phẩm XIAOMI

Trang chủ >> ĐTDĐ >> XIAOMI
 • XIAOMI

  (336 sản phẩm)
Giảm 500.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ Xiaomi 13 Lite 5G 8G 256G Đen
10.990.000 ₫ 11.490.000 ₫
Trả trước 1.149.000 ₫
Giảm 500.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ Xiaomi 13 Lite 5G 8G 256G Xanh Dương
10.990.000 ₫ 11.490.000 ₫
Trả trước 1.149.000 ₫
Giảm 3.000.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ Xiaomi 13 Pro 5G 12G 256G Đen
26.990.000 ₫ 29.990.000 ₫
Trả trước 2.999.000 ₫
Giảm 3.000.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ Xiaomi 13 Pro 5G 12G 256G Trắng
26.990.000 ₫ 29.990.000 ₫
Trả trước 2.999.000 ₫
Giảm 3.000.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ Xiaomi 13 5G 8G 256G Đen
19.990.000 ₫ 22.990.000 ₫
Trả trước 2.299.000 ₫
Giảm 3.000.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ Xiaomi 13 5G 8G 256G Xanh lá
19.990.000 ₫ 22.990.000 ₫
Trả trước 2.299.000 ₫
Giảm 1.000.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ Xiaomi 12T 5G 8G 256G Xanh
11.990.000 ₫ 12.990.000 ₫
Trả trước 1.299.000 ₫
Giảm 1.000.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ Xiaomi 12T 5G 8G 256G Đen
11.990.000 ₫ 12.990.000 ₫
Trả trước 1.299.000 ₫
Giảm 1.000.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ Xiaomi 12T 5G 8G 256G Bạc
11.990.000 ₫ 12.990.000 ₫
Trả trước 1.299.000 ₫
Giảm 1.000.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ Xiaomi 12T 5G 8G 128G Xanh
11.490.000 ₫ 12.490.000 ₫
Trả trước 1.249.000 ₫
Giảm 1.000.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ Xiaomi 12T 5G 8G 128G Bạc
11.490.000 ₫ 12.490.000 ₫
Trả trước 1.249.000 ₫
Giảm 1.000.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ Xiaomi 12T 5G 8G 128G Đen
11.490.000 ₫ 12.490.000 ₫
Trả trước 1.249.000 ₫
Giảm 600.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ Xiaomi Redmi 10A 2G 32G Bạc
2.090.000 ₫ 2.690.000 ₫
Trả trước 269.000 ₫
Giảm 600.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ Xiaomi Redmi 10A 2G 32G Xanh Dương
2.090.000 ₫ 2.690.000 ₫
Trả trước 269.000 ₫
Giảm 600.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ Xiaomi Redmi 10A 2G 32G Xám
2.090.000 ₫ 2.690.000 ₫
Trả trước 269.000 ₫
Giảm 600.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ POCO C40 4G 64G Đen
2.690.000 ₫ 3.290.000 ₫
Trả trước 329.000 ₫
Giảm 600.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ POCO C40 4G 64G Xanh lá
2.690.000 ₫ 3.290.000 ₫
Trả trước 329.000 ₫
Giảm 600.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ POCO C40 4G 64G Vàng
2.690.000 ₫ 3.290.000 ₫
Trả trước 329.000 ₫
Giảm 400.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ Xiaomi Redmi 12C 4G 64G Xanh lá
3.190.000 ₫ 3.590.000 ₫
Trả trước 359.000 ₫
Giảm 400.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ Xiaomi Redmi 12C 4G 64G Xám
3.190.000 ₫ 3.590.000 ₫
Trả trước 359.000 ₫
Giảm 400.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ Xiaomi Redmi 12C 4G 64G Xanh Dương
3.190.000 ₫ 3.590.000 ₫
Trả trước 359.000 ₫
Giảm 200.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ Xiaomi Redmi A1 2G 32G Xanh lá
1.990.000 ₫ 2.190.000 ₫
Trả trước 219.000 ₫
Giảm 200.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ Xiaomi Redmi A1 2G 32G Đen
1.990.000 ₫ 2.190.000 ₫
Trả trước 219.000 ₫
Giảm 200.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ Xiaomi Redmi A1 2G 32G Xanh Dương
1.990.000 ₫ 2.190.000 ₫
Trả trước 219.000 ₫
Giảm 1.100.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G 8G 128G Xanh Dương
7.890.000 ₫ 8.990.000 ₫
Trả trước 899.000 ₫
Giảm 1.100.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G 8G 128G Trắng
7.890.000 ₫ 8.990.000 ₫
Trả trước 899.000 ₫
Giảm 1.100.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G 8G 128G Xám
7.890.000 ₫ 8.990.000 ₫
Trả trước 899.000 ₫
Giảm 1.500.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ Xiaomi Redmi Note 11 Pro 8G 128G Xám
5.990.000 ₫ 7.490.000 ₫
Trả trước 749.000 ₫
Giảm 1.500.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ Xiaomi Redmi Note 11 Pro 8G 128G Trắng
5.990.000 ₫ 7.490.000 ₫
Trả trước 749.000 ₫
Giảm 1.500.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ Xiaomi Redmi Note 11 Pro 8G 128G Xanh Dương
5.990.000 ₫ 7.490.000 ₫
Trả trước 749.000 ₫
Giảm 800.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ Xiaomi Redmi 10C 4G 128G Xám
3.090.000 ₫ 3.890.000 ₫
Trả trước 389.000 ₫
Giảm 500.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ Xiaomi 11 Lite 5G NE 8G 128G Trắng
7.390.000 ₫ 7.890.000 ₫
Trả trước 789.000 ₫
Giảm 500.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ Xiaomi 11 Lite 5G NE 8G 128G Xanh Dương
7.390.000 ₫ 7.890.000 ₫
Trả trước 789.000 ₫
Giảm 600.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ Xiaomi Redmi 10C 4G 128G Xanh Dương
3.290.000 ₫ 3.890.000 ₫
Trả trước 389.000 ₫
Giảm 400.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ Xiaomi Redmi 10 2022 4G 128G Xám
3.590.000 ₫ 3.990.000 ₫
Trả trước 399.000 ₫
Giảm 400.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ Xiaomi Redmi 10 2022 4G 128G Trắng
3.590.000 ₫ 3.990.000 ₫
Trả trước 399.000 ₫
Giảm 400.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ Xiaomi Redmi 10 2022 4G 128G Xanh Dương
3.590.000 ₫ 3.990.000 ₫
Trả trước 399.000 ₫
Giảm 7.800.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ Xiaomi 12 5G 8G 256G Xanh Dương
11.690.000 ₫ 19.490.000 ₫
Trả trước 1.949.000 ₫
Giảm 7.800.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ Xiaomi 12 5G 8G 256G Tím
11.690.000 ₫ 19.490.000 ₫
Trả trước 1.949.000 ₫
Giảm 7.800.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ Xiaomi 12 5G 8G 256G Xám
11.690.000 ₫ 19.490.000 ₫
Trả trước 1.949.000 ₫
Giảm 1.040.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ Xiaomi Redmi Note 11 4G 128G Xám
3.950.000 ₫ 4.990.000 ₫
Trả trước 499.000 ₫
Giảm 1.040.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ Xiaomi Redmi Note 11 4G 128G Xanh dương nhạt
3.950.000 ₫ 4.990.000 ₫
Trả trước 499.000 ₫
Giảm 1.040.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ Xiaomi Redmi Note 11 4G 128G Xanh dương đậm
3.950.000 ₫ 4.990.000 ₫
Trả trước 499.000 ₫
Giảm 2.000.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ Xiaomi 11T 5G 8G 256G Xanh Dương
9.490.000 ₫ 11.490.000 ₫
Trả trước 1.149.000 ₫
Giảm 2.400.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ Xiaomi 12T Pro 5G 12G 256G Đen
14.090.000 ₫ 16.490.000 ₫
Trả trước 1.649.000 ₫
Giảm 3.490.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ Xiaomi Redmi 9C 4G 128G Xanh lá
0 ₫ 3.490.000 ₫
Trả trước 349.000 ₫
Giảm 200.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ Xiaomi Redmi 9A 2G 32G Xanh lam
2.290.000 ₫ 2.490.000 ₫
Trả trước 249.000 ₫
Giảm 900.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ Xiaomi Redmi Note 11 4G 64G Xanh dương đậm
3.790.000 ₫ 4.690.000 ₫
Trả trước 469.000 ₫
Giảm 2.000.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ Xiaomi 11T 5G 8G 256G Xám
9.490.000 ₫ 11.490.000 ₫
Trả trước 1.149.000 ₫

Được quan tâm nhiều tại điện máy VIP


 • CN BÌNH ĐẠI 1

  35C KP3 TT Bình Đại ĐT: 0948899357 (đối diện CaFe Trúc Đào)

 • CN BA TRI

  6 Trần Hưng Đạo TT Ba Tri ĐT: 0948899468 (đối diện Công Viên)

 • CN CHÂU THÀNH

  THỊ TRẤN CHÂU THÀNH (hế Honda Huỳnh Thành 5) ĐT: 0948899246