• Đọc thẻ

  (31 sản phẩm)
 • 6

  Giảm :0%

  PK Đọc thẻ mini đẩy

  PK Đọc thẻ mini đẩy


  30.000 đ

 • 27

  Giảm :0%

  PK Đọc thẻ đa năng kiêm OTG Micro

  PK Đọc thẻ đa năng kiêm OTG Micro


  79.000 đ

 • 2

  Giảm :0%

  PK Đọc thẻ SY-C2/C4 1


  Mua nhiều giảm đến 20%: Mua 2 món phụ kiện khác nhau giảm 10% Mua 3 món phụ kiện khác nhau giảm 15% Mua từ 4 món phụ kiện trở lên khác nhau giảm 20% ***Liên hệ tổng đài 0948899767 hoặc chat qua https://www.messenger.com/t/DienmayVIP để được hỗ trợ tạo đơn hàng

  PK Đọc thẻ SY-C2/C4 1

  PK Đọc thẻ SY-C2/C4 1


  120.000 đ

 • 7

  Giảm :0%

  PK Đọc thẻ xoay


  Mua nhiều giảm đến 20%: Mua 2 món phụ kiện khác nhau giảm 10% Mua 3 món phụ kiện khác nhau giảm 15% Mua từ 4 món phụ kiện trở lên khác nhau giảm 20% ***Liên hệ tổng đài 0948899767 hoặc chat qua https://www.messenger.com/t/DienmayVIP để được hỗ trợ tạo đơn hàng

  PK Đọc thẻ xoay

  PK Đọc thẻ xoay


  50.000 đ

 • 1

  Giảm :0%

  PK Đọc thẻ SY662


  Mua nhiều giảm đến 20%: Mua 2 món phụ kiện khác nhau giảm 10% Mua 3 món phụ kiện khác nhau giảm 15% Mua từ 4 món phụ kiện trở lên khác nhau giảm 20% ***Liên hệ tổng đài 0948899767 hoặc chat qua https://www.messenger.com/t/DienmayVIP để được hỗ trợ tạo đơn hàng

  PK Đọc thẻ SY662

  PK Đọc thẻ SY662


  70.000 đ

 • 3

  Giảm :0%

  PK Đọc thẻ đa năng M2(539)


  Mua nhiều giảm đến 20%: Mua 2 món phụ kiện khác nhau giảm 10% Mua 3 món phụ kiện khác nhau giảm 15% Mua từ 4 món phụ kiện trở lên khác nhau giảm 20% ***Liên hệ tổng đài 0948899767 hoặc chat qua https://www.messenger.com/t/DienmayVIP để được hỗ trợ tạo đơn hàng

  PK Đọc thẻ đa năng M2(539)

  PK Đọc thẻ đa năng M2(539)


  50.000 đ

 • 1

  Giảm :0%

  PK Đọc thẻ SYT98


  Mua nhiều giảm đến 20%: Mua 2 món phụ kiện khác nhau giảm 10% Mua 3 món phụ kiện khác nhau giảm 15% Mua từ 4 món phụ kiện trở lên khác nhau giảm 20% ***Liên hệ tổng đài 0948899767 hoặc chat qua https://www.messenger.com/t/DienmayVIP để được hỗ trợ tạo đơn hàng

  PK Đọc thẻ SYT98

  PK Đọc thẻ SYT98


  30.000 đ

 • 47

  Giảm :0%

  PK Đọc thẻ mini lá nắp màu


  Mua nhiều giảm đến 20%: Mua 2 món phụ kiện khác nhau giảm 10% Mua 3 món phụ kiện khác nhau giảm 15% Mua từ 4 món phụ kiện trở lên khác nhau giảm 20% ***Liên hệ tổng đài 0948899767 hoặc chat qua https://www.messenger.com/t/DienmayVIP để được hỗ trợ tạo đơn hàng

  PK Đọc thẻ mini lá nắp màu

  PK Đọc thẻ mini lá nắp màu


  20.000 đ

 • 103

  Giảm :0%

  PK Đọc thẻ mini


  Mua nhiều giảm đến 20%: Mua 2 món phụ kiện khác nhau giảm 10% Mua 3 món phụ kiện khác nhau giảm 15% Mua từ 4 món phụ kiện trở lên khác nhau giảm 20% ***Liên hệ tổng đài 0948899767 hoặc chat qua https://www.messenger.com/t/DienmayVIP để được hỗ trợ tạo đơn hàng

  PK Đọc thẻ mini

  PK Đọc thẻ mini


  20.000 đ

 • 80

  Giảm :0%

  PK Đọc thẻ nhôm mini


  Mua nhiều giảm đến 20%: Mua 2 món phụ kiện khác nhau giảm 10% Mua 3 món phụ kiện khác nhau giảm 15% Mua từ 4 món phụ kiện trở lên khác nhau giảm 20% ***Liên hệ tổng đài 0948899767 hoặc chat qua https://www.messenger.com/t/DienmayVIP để được hỗ trợ tạo đơn hàng

  PK Đọc thẻ nhôm mini

  PK Đọc thẻ nhôm mini


  30.000 đ

 • 3

  Giảm :0%

  PK Đọc thẻ nhớ hoa đa năng


  Mua nhiều giảm đến 20%: Mua 2 món phụ kiện khác nhau giảm 10% Mua 3 món phụ kiện khác nhau giảm 15% Mua từ 4 món phụ kiện trở lên khác nhau giảm 20% ***Liên hệ tổng đài 0948899767 hoặc chat qua https://www.messenger.com/t/DienmayVIP để được hỗ trợ tạo đơn hàng

  PK Đọc thẻ nhớ hoa đa năng

  PK Đọc thẻ nhớ hoa đa năng


  79.000 đ

 • 2

  Giảm :0%

  PK Đọc thẻ nhớ Transcend RDP8K 2.0


  Mua nhiều giảm đến 20%: Mua 2 món phụ kiện khác nhau giảm 10% Mua 3 món phụ kiện khác nhau giảm 15% Mua từ 4 món phụ kiện trở lên khác nhau giảm 20% ***Liên hệ tổng đài 0948899767 hoặc chat qua https://www.messenger.com/t/DienmayVIP để được hỗ trợ tạo đơn hàng

  PK Đọc thẻ nhớ Transcend RDP8K 2.0

  PK Đọc thẻ nhớ Transcend RDP8K 2.0


  249.000 đ

 • 1

  Giảm :0%

  PK Đọc thẻ SY628


  Mua nhiều giảm đến 20%: Mua 2 món phụ kiện khác nhau giảm 10% Mua 3 món phụ kiện khác nhau giảm 15% Mua từ 4 món phụ kiện trở lên khác nhau giảm 20% ***Liên hệ tổng đài 0948899767 hoặc chat qua https://www.messenger.com/t/DienmayVIP để được hỗ trợ tạo đơn hàng

  PK Đọc thẻ SY628

  PK Đọc thẻ SY628


  80.000 đ

 • 6

  Giảm :0%

  PK Đọc thẻ SY683


  Mua nhiều giảm đến 20%: Mua 2 món phụ kiện khác nhau giảm 10% Mua 3 món phụ kiện khác nhau giảm 15% Mua từ 4 món phụ kiện trở lên khác nhau giảm 20% ***Liên hệ tổng đài 0948899767 hoặc chat qua https://www.messenger.com/t/DienmayVIP để được hỗ trợ tạo đơn hàng

  PK Đọc thẻ SY683

  PK Đọc thẻ SY683


  80.000 đ

 • 4

  Giảm :0%

  PK Đọc thẻ 631


  Mua nhiều giảm đến 20%: Mua 2 món phụ kiện khác nhau giảm 10% Mua 3 món phụ kiện khác nhau giảm 15% Mua từ 4 món phụ kiện trở lên khác nhau giảm 20% ***Liên hệ tổng đài 0948899767 hoặc chat qua https://www.messenger.com/t/DienmayVIP để được hỗ trợ tạo đơn hàng

  PK Đọc thẻ 631

  PK Đọc thẻ 631


  80.000 đ

 • 48

  Giảm :0%

  PK Đọc thẻ mini all in one


  Mua nhiều giảm đến 20%: Mua 2 món phụ kiện khác nhau giảm 10% Mua 3 món phụ kiện khác nhau giảm 15% Mua từ 4 món phụ kiện trở lên khác nhau giảm 20% ***Liên hệ tổng đài 0948899767 hoặc chat qua https://www.messenger.com/t/DienmayVIP để được hỗ trợ tạo đơn hàng

  PK Đọc thẻ mini all in one

  PK Đọc thẻ mini all in one


  39.000 đ

 • 1

  Giảm :0%

  PK Đọc thẻ PISEN TSE070


  Mua nhiều giảm đến 20%: Mua 2 món phụ kiện khác nhau giảm 10% Mua 3 món phụ kiện khác nhau giảm 15% Mua từ 4 món phụ kiện trở lên khác nhau giảm 20% ***Liên hệ tổng đài 0948899767 hoặc chat qua https://www.messenger.com/t/DienmayVIP để được hỗ trợ tạo đơn hàng

  PK Đọc thẻ PISEN TSE070

  PK Đọc thẻ PISEN TSE070


  199.000 đ

 • 4

  Giảm :0%

  PK Đọc thẻ Paraday đa năng mini


  Mua nhiều giảm đến 20%: Mua 2 món phụ kiện khác nhau giảm 10% Mua 3 món phụ kiện khác nhau giảm 15% Mua từ 4 món phụ kiện trở lên khác nhau giảm 20% ***Liên hệ tổng đài 0948899767 hoặc chat qua https://www.messenger.com/t/DienmayVIP để được hỗ trợ tạo đơn hàng

  PK Đọc thẻ Paraday đa năng mini

  PK Đọc thẻ Paraday đa năng mini


  39.000 đ

 • 1

  Giảm :0%

  PK Đọc thẻ SY631


  Mua nhiều giảm đến 20%: Mua 2 món phụ kiện khác nhau giảm 10% Mua 3 món phụ kiện khác nhau giảm 15% Mua từ 4 món phụ kiện trở lên khác nhau giảm 20% ***Liên hệ tổng đài 0948899767 hoặc chat qua https://www.messenger.com/t/DienmayVIP để được hỗ trợ tạo đơn hàng

  PK Đọc thẻ SY631

  PK Đọc thẻ SY631


  80.000 đ

 • 2

  Giảm :0%

  PK Đọc thẻ nhôm


  Mua nhiều giảm đến 20%: Mua 2 món phụ kiện khác nhau giảm 10% Mua 3 món phụ kiện khác nhau giảm 15% Mua từ 4 món phụ kiện trở lên khác nhau giảm 20% ***Liên hệ tổng đài 0948899767 hoặc chat qua https://www.messenger.com/t/DienmayVIP để được hỗ trợ tạo đơn hàng

  PK Đọc thẻ nhôm

  PK Đọc thẻ nhôm


  70.000 đ

 • 11

  Giảm :0%

  PK Đọc thẻ SY596


  Mua nhiều giảm đến 20%: Mua 2 món phụ kiện khác nhau giảm 10% Mua 3 món phụ kiện khác nhau giảm 15% Mua từ 4 món phụ kiện trở lên khác nhau giảm 20% ***Liên hệ tổng đài 0948899767 hoặc chat qua https://www.messenger.com/t/DienmayVIP để được hỗ trợ tạo đơn hàng

  PK Đọc thẻ SY596

  PK Đọc thẻ SY596


  59.000 đ

 • 1

  Giảm :0%

  PK Đọc thẻ SYT18


  Mua nhiều giảm đến 20%: Mua 2 món phụ kiện khác nhau giảm 10% Mua 3 món phụ kiện khác nhau giảm 15% Mua từ 4 món phụ kiện trở lên khác nhau giảm 20% ***Liên hệ tổng đài 0948899767 hoặc chat qua https://www.messenger.com/t/DienmayVIP để được hỗ trợ tạo đơn hàng

  PK Đọc thẻ SYT18

  PK Đọc thẻ SYT18


  40.000 đ

Được quan tâm nhiều tại điện máy VIP


 • CN BÌNH ĐẠI 1

  35C KP3 TT Bình Đại ĐT: 0948899357 (đối diện CaFe Trúc Đào)

 • CN BA TRI

  6 Trần Hưng Đạo TT Ba Tri ĐT: 0948899468 (đối diện Công Viên)