787 sản phẩm SAMSUNG

Trang chủ >> ĐTDĐ >> SAMSUNG
 • SAMSUNG

  (787 sản phẩm)
Giảm 9.000.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ Samsung Z Fold3 5G 12G 512G Bạc
35.990.000 ₫ 44.990.000 ₫
Trả trước 4.499.000 ₫

Màn hình Chính 7.6" & Phụ 6.2", Chip Snapdragon 888

RAM 12 GB, ROM 512 GB

Camera sau: 3 camera 12 MP

Camera trước: 10 MP & 4 MP

Pin 4400 mAh, Sạc 25 W

Giảm 9.000.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ SAMSUNG Z Fold3 5G 12G 512G Bạc
35.990.000 ₫ 44.990.000 ₫
Trả trước 4.499.000 ₫

Màn hình Chính 7.6" & Phụ 6.2", Chip Snapdragon 888

RAM 12 GB, ROM 512 GB

Camera sau: 3 camera 12 MP

Camera trước: 10 MP & 4 MP

Pin 4400 mAh, Sạc 25 W

Giảm 9.000.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ Samsung Z Fold3 5G 12G 512G Đen
35.990.000 ₫ 44.990.000 ₫
Trả trước 4.499.000 ₫

Màn hình Chính 7.6" & Phụ 6.2", Chip Snapdragon 888

RAM 12 GB, ROM 512 GB

Camera sau: 3 camera 12 MP

Camera trước: 10 MP & 4 MP

Pin 4400 mAh, Sạc 25 W

Giảm 9.000.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ SAMSUNG Z Fold3 5G 12G 512G Xanh rêu
35.990.000 ₫ 44.990.000 ₫
Trả trước 4.499.000 ₫

Màn hình Chính 7.6" & Phụ 6.2", Chip Snapdragon 888

RAM 12 GB, ROM 512 GB

Camera sau: 3 camera 12 MP

Camera trước: 10 MP & 4 MP

Pin 4400 mAh, Sạc 25 W

Giảm 9.000.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ Samsung Z Fold3 5G 12G 512G Xanh rêu
35.990.000 ₫ 44.990.000 ₫
Trả trước 4.499.000 ₫

Chip Snapdragon 888

RAM 12 GB, ROM 512 GB

Camera sau: 3 camera 12 MP

Camera trước: 10 MP & 4 MP

Pin 4400 mAh, Sạc 25 W

Giảm 3.000.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ Samsung S22 Ultra 5G 12G 512G Đỏ
33.990.000 ₫ 36.990.000 ₫
Trả trước 3.699.000 ₫

Màn hình 6.8", Chip Snapdragon 8 Gen 1

RAM 12 GB, ROM 512 GB

Camera sau: Chính 108 MP & Phụ 12 MP, 10 MP, 10 MP

Camera trước: 40 MP

Pin 5000 mAh, Sạc 45 W

Giảm 3.000.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ Samsung S22 Ultra 5G 12G 512G Trắng
33.990.000 ₫ 36.990.000 ₫
Trả trước 3.699.000 ₫

Màn hình 6.8", Chip Snapdragon 8 Gen 1

RAM 12 GB, ROM 512 GB

Camera sau: Chính 108 MP & Phụ 12 MP, 10 MP, 10 MP

Camera trước: 40 MP

Pin 5000 mAh, Sạc 45 W

Giảm 3.000.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ Samsung S22 Ultra 5G 12G 512G Xanh lá
33.990.000 ₫ 36.990.000 ₫
Trả trước 3.699.000 ₫

Màn hình 6.8", Chip Snapdragon 8 Gen 1

RAM 12 GB, ROM 512 GB

Camera sau: Chính 108 MP & Phụ 12 MP, 10 MP, 10 MP

Camera trước: 40 MP

Pin 5000 mAh, Sạc 45 W

Giảm 3.000.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ Samsung S22 Ultra 5G 12G 512G Đen
33.990.000 ₫ 36.990.000 ₫
Trả trước 3.699.000 ₫

Màn hình 6.8", Chip Snapdragon 8 Gen 1

RAM 12 GB, ROM 512 GB

Camera sau: Chính 108 MP và Phụ 12 MP, 10 MP, 10 MP

Camera trước: 40 MP

Pin 5000 mAh, Sạc 45 W

Nhiều hàng
ĐTDĐ SAMSUNG NOTE 20 ULTRA 5G 12G 256G Nâu N986F
32.990.000 ₫
Trả trước 3.299.000 ₫
Giảm 9.000.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ Samsung Z Fold3 5G 12G 256G Bạc
32.990.000 ₫ 41.990.000 ₫
Trả trước 4.199.000 ₫

Chip Snapdragon 888

RAM 12 GB, ROM 256 GB

Camera sau: 3 camera 12 MP

Camera trước: 10 MP & 4 MP

Pin 4400 mAh, Sạc 25 W

Giảm 9.000.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ Samsung Z Fold3 5G 12G 256G Xanh rêu
32.990.000 ₫ 41.990.000 ₫
Trả trước 4.199.000 ₫

Màn hình Chính 7.6" & Phụ 6.2", Chip Snapdragon 888

RAM 12 GB, ROM 256 GB

Camera sau: 3 camera 12 MP

Camera trước: 10 MP & 4 MP

Pin 4400 mAh, Sạc 25 W

Giảm 9.000.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ SAMSUNG Z Fold3 5G 12G 256G Xanh rêu
32.990.000 ₫ 41.990.000 ₫
Trả trước 4.199.000 ₫

Màn hình Chính 7.6" & Phụ 6.2", Chip Snapdragon 888

RAM 12 GB, ROM 256 GB

Camera sau: 3 camera 12 MP

Camera trước: 10 MP & 4 MP

Pin 4400 mAh, Sạc 25 W

Giảm 9.000.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ Samsung Z Fold3 5G 12G 256G Đen
32.990.000 ₫ 41.990.000 ₫
Trả trước 4.199.000 ₫

Màn hình Chính 7.6" & Phụ 6.2", Chip Snapdragon 888

RAM 12 GB, ROM 256 GB

Camera sau: 3 camera 12 MP

Camera trước: 10 MP & 4 MP

Pin 4400 mAh, Sạc 25 W

Giảm 9.000.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ SAMSUNG Z Fold3 5G 12G 256G Bạc
32.990.000 ₫ 41.990.000 ₫
Trả trước 4.199.000 ₫

Màn hình Chính 7.6" & Phụ 6.2", Chip Snapdragon 888

RAM 12 GB, ROM 256 GB

Camera sau: 3 camera 12 MP

Camera trước: 10 MP & 4 MP

Pin 4400 mAh, Sạc 25 W

Giảm 5.000.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ SAMSUNG S21 Ultra 5G 12G 128G Đen G998B
25.990.000 ₫ 30.990.000 ₫
Trả trước 3.099.000 ₫
Giảm 3.000.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ Samsung S22 Ultra 5G 12G 256G Trắng
30.990.000 ₫ 33.990.000 ₫
Trả trước 3.399.000 ₫

Chip Snapdragon 8 Gen 1

RAM 12 GB, ROM 256 GB

Camera sau: Chính 108 MP & Phụ 12 MP, 10 MP, 10 MP

Camera trước: 40 MP

Pin 5000 mAh, Sạc 45 W

Giảm 3.000.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ Samsung S22 Ultra 5G 12G 256G Đỏ
30.990.000 ₫ 33.990.000 ₫
Trả trước 3.399.000 ₫

Chip Snapdragon 8 Gen 1

RAM 12 GB, ROM 256 GB

Camera sau: Chính 108 MP & Phụ 12 MP, 10 MP, 10 MP

Camera trước: 40 MP

Pin 5000 mAh, Sạc 45 W

Giảm 3.000.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ Samsung S22 Ultra 5G 12G 256G Đen
30.990.000 ₫ 33.990.000 ₫
Trả trước 3.399.000 ₫

Chip Snapdragon 8 Gen 1

RAM 12 GB, ROM 256 GB

Camera sau: Chính 108 MP & Phụ 12 MP, 10 MP, 10 MP

Camera trước: 40 MP

Pin 5000 mAh, Sạc 45 W

Giảm 3.000.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ Samsung S22 Ultra 5G 12G 256G Xanh lá
30.990.000 ₫ 33.990.000 ₫
Trả trước 3.399.000 ₫

Chip Snapdragon 8 Gen 1

RAM 12 GB, ROM 256 GB

Camera sau: Chính 108 MP & Phụ 12 MP, 10 MP, 10 MP

Camera trước: 40 MP

Pin 5000 mAh, Sạc 45 W

Giảm 10.790.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ SAMSUNG Note 20 Ultra 8G 256G Trắng N985F
19.200.000 ₫ 29.990.000 ₫
Trả trước 2.999.000 ₫
Giảm 3.000.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ Samsung S22 Ultra 5G 8G 128G Trắng
27.990.000 ₫ 30.990.000 ₫
Trả trước 3.099.000 ₫

Chip Snapdragon 8 Gen 1

RAM 8 GB, ROM 128 GB

Camera sau: Chính 108 MP & Phụ 12 MP, 10 MP, 10 MP

Camera trước: 40 MP

Pin 5000 mAh, Sạc 45 W

Giảm 3.000.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ Samsung S22 Ultra 5G 8G 128G Đỏ
27.990.000 ₫ 30.990.000 ₫
Trả trước 3.099.000 ₫

Chip Snapdragon 8 Gen 1

RAM 8 GB, ROM 128 GB

Camera sau: Chính 108 MP & Phụ 12 MP, 10 MP, 10 MP

Camera trước: 40 MP

Pin 5000 mAh, Sạc 45 W

Giảm 3.000.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ Samsung S22 Ultra 5G 8G 128G Đen
27.990.000 ₫ 30.990.000 ₫
Trả trước 3.099.000 ₫

Chip Snapdragon 8 Gen 1

RAM 8 GB, ROM 128 GB

Camera sau: Chính 108 MP & Phụ 12 MP, 10 MP, 10 MP

Camera trước: 40 MP

Pin 5000 mAh, Sạc 45 W

Giảm 3.000.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ Samsung S22 Ultra 5G 8G 128G Xanh lá
27.990.000 ₫ 30.990.000 ₫
Trả trước 3.099.000 ₫

Chip Snapdragon 8 Gen 1

RAM 8 GB, ROM 128 GB

Camera sau: Chính 108 MP & Phụ 12 MP, 10 MP, 10 MP

Camera trước: 40 MP

Pin 5000 mAh, Sạc 45 W

Giảm 11.300.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ SAMSUNG S21 Plus 5G 8G 128G Violet G996B
14.690.000 ₫ 25.990.000 ₫
Trả trước 2.599.000 ₫
Giảm 3.000.000 ₫ Nhiều hàng
[Trả góp 0%] ĐTDĐ Samsung S22+ 5G 8G 256G Đen
24.490.000 ₫ 27.490.000 ₫
Trả trước 2.749.000 ₫

Màn hình 6.6", Chip Snapdragon 8 Gen 1

RAM 8 GB, ROM 256 GB

Camera sau: Chính 50 MP và Phụ 12 MP, 10 MP

Camera trước: 10 MP

Pin 4500 mAh, Sạc 45 W

Giảm 3.000.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ Samsung S22+ 5G 8G 256G Xanh lá
24.490.000 ₫ 27.490.000 ₫
Trả trước 2.749.000 ₫

Màn hình 6.6", Chip Snapdragon 8 Gen 1 8 nhân

RAM 8 GB, ROM 256 GB

Camera sau: Chính 50 MP và Phụ 12 MP, 10 MP

Camera trước: 10 MP

Pin 4500 mAh, Sạc 45 W

Giảm 3.000.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ Samsung S22+ 5G 8G 256G Trắng
24.490.000 ₫ 27.490.000 ₫
Trả trước 2.749.000 ₫

Màn hình 6.6", Chip Snapdragon 8 Gen 1 8 nhân

RAM 8 GB, ROM 256 GB

Camera sau: Chính 50 MP và Phụ 12 MP, 10 MP

Camera trước: 10 MP

Pin 4500 mAh, Sạc 45 W

Giảm 3.000.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ Samsung S22+ 5G 8G 256G Hồng
24.490.000 ₫ 27.490.000 ₫
Trả trước 2.749.000 ₫

Màn hình 6.6", Chip Snapdragon 8 Gen 1 8 nhân

RAM 8 GB, ROM 256 GB

Camera sau: Chính 50 MP và Phụ 12 MP, 10 MP

Camera trước: 10 MP

Pin 4500 mAh, Sạc 45 W

Nhiều hàng
ĐTDĐ SAMSUNG S20+ 8G 128G Xanh G985
23.990.000 ₫
Trả trước 2.399.000 ₫
Giảm 3.000.000 ₫ Nhiều hàng
[Trả góp 0%] ĐTDĐ Samsung S22+ 5G 8G 128G Xanh lá
22.990.000 ₫ 25.990.000 ₫
Trả trước 2.599.000 ₫

Màn hình 6.6", Chip Snapdragon 8 Gen 1

RAM 8 GB, ROM 128 GB

Camera sau: Chính 50 MP và Phụ 12 MP, 10 MP

Camera trước: 10 MP

Pin 4500 mAh, Sạc 45 W

Giảm 3.000.000 ₫ Nhiều hàng
[Trả góp 0%] ĐTDĐ Samsung S22+ 5G 8G 128G Hồng
22.990.000 ₫ 25.990.000 ₫
Trả trước 2.599.000 ₫

Màn hình 6.6", Chip Snapdragon 8 Gen 1

RAM 8 GB, ROM 128 GB

Camera sau: Chính 50 MP và Phụ 12 MP, 10 MP

Camera trước: 10 MP

Pin 4500 mAh, Sạc 45 W

Giảm 3.000.000 ₫ Nhiều hàng
[Trả góp 0%] ĐTDĐ Samsung S22+ 5G 8G 128G Trắng
22.990.000 ₫ 25.990.000 ₫
Trả trước 2.599.000 ₫

Màn hình 6.6", Chip Snapdragon 8 Gen 1

RAM 8 GB, ROM 128 GB

Camera sau: Chính 50 MP và Phụ 12 MP, 10 MP

Camera trước: 10 MP

Pin 4500 mAh, Sạc 45 W

Giảm 3.000.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ Samsung S22+ 5G 8G 128G Trắng
22.990.000 ₫ 25.990.000 ₫
Trả trước 2.599.000 ₫

Màn hình 6.6", Chip Snapdragon 8 Gen 1 8 nhân

RAM 8 GB, ROM 128 GB

Camera sau: Chính 50 MP & Phụ 12 MP, 10 MP

Camera trước: 10 MP

Pin 4500 mAh, Sạc 45 W

Giảm 3.000.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ Samsung S22+ 5G 8G 128G Xanh lá
22.990.000 ₫ 25.990.000 ₫
Trả trước 2.599.000 ₫

Màn hình 6.6", Chip Snapdragon 8 Gen 1 8 nhân

RAM 8 GB, ROM 128 GB

Camera sau: Chính 50 MP & Phụ 12 MP, 10 MP

Camera trước: 10 MP

Pin 4500 mAh, Sạc 45 W

Giảm 3.000.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ Samsung S22+ 5G 8G 128G Hồng
22.990.000 ₫ 25.990.000 ₫
Trả trước 2.599.000 ₫

Màn hình 6.6", Chip Snapdragon 8 Gen 1 8 nhân

RAM 8 GB, ROM 128 GB

Camera sau: Chính 50 MP & Phụ 12 MP, 10 MP

Camera trước: 10 MP

Pin 4500 mAh, Sạc 45 W

Giảm 3.000.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ Samsung S22+ 5G 8G 128G Đen
22.990.000 ₫ 25.990.000 ₫
Trả trước 2.599.000 ₫

Màn hình 6.6", Chip Snapdragon 8 Gen 1 8 nhân

RAM 8 GB, ROM 128 GB

Camera sau: Chính 50 MP & Phụ 12 MP, 10 MP

Camera trước: 10 MP

Pin 4500 mAh, Sạc 45 W

Giảm 3.000.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ Samsung S22 5G 8G 256G Đen
20.490.000 ₫ 23.490.000 ₫
Trả trước 2.349.000 ₫

Màn hình 6.1", Chip Snapdragon 8 Gen 1

RAM 8 GB, ROM 256 GB

Camera sau: Chính 50 MP & Phụ 12 MP, 10 MP

Camera trước: 10 MP

Pin 3700 mAh, Sạc 25 W

Giảm 3.000.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ Samsung S22 5G 8G 256G Hồng
20.490.000 ₫ 23.490.000 ₫
Trả trước 2.349.000 ₫

Màn hình 6.1", Chip Snapdragon 8 Gen 1

RAM 8 GB, ROM 256 GB

Camera sau: Chính 50 MP & Phụ 12 MP, 10 MP

Camera trước: 10 MP

Pin 3700 mAh, Sạc 25 W

Giảm 3.000.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ Samsung S22 5G 8G 256G Trắng
20.490.000 ₫ 23.490.000 ₫
Trả trước 2.349.000 ₫

Màn hình 6.1", Chip Snapdragon 8 Gen 1

RAM 8 GB, ROM 256 GB

Camera sau: Chính 50 MP & Phụ 12 MP, 10 MP

Camera trước: 10 MP

Pin 3700 mAh, Sạc 25 W

Giảm 3.000.000 ₫ Nhiều hàng
ĐTDĐ Samsung S22 5G 8G 256G Xanh lá
20.490.000 ₫ 23.490.000 ₫
Trả trước 2.349.000 ₫

Chip Snapdragon 8 Gen 1

RAM 8 GB, ROM 256 GB

Camera sau: Chính 50 MP & Phụ 12 MP, 10 MP

Camera trước: 10 MP

Pin 3700 mAh, Sạc 25 W

Được quan tâm nhiều tại điện máy VIP


 • CN BÌNH ĐẠI 1

  35C KP3 TT Bình Đại ĐT: 0948899357 (đối diện CaFe Trúc Đào)

 • CN BA TRI

  6 Trần Hưng Đạo TT Ba Tri ĐT: 0948899468 (đối diện Công Viên)

 • CN CHÂU THÀNH

  THỊ TRẤN CHÂU THÀNH (hế Honda Huỳnh Thành 5) ĐT: 0948899246