<< /div>
  >
  ĐTDĐ Samsung A03 Core 2G 32G
  0 ₫
  Trả trước 0 ₫
  Giảm 9.000.000 ₫ Tặng Thẻ 128G (Kingston)
  + Tặng SDP 20.000mA
  ĐTDĐ Samsung Note 20 8G 256G Xám
  14.990.000 ₫ 23.990.000 ₫
  Trả trước 2.399.000 ₫

  Màn hình 6.7", Chip Exynos 990

  RAM 8 GB, ROM 256 GB

  Camera sau: Chính 12 MP và Phụ 64 MP, 12 MP

  Camera trước: 10 MP

  Pin 4300 mAh, Sạc 25 W

  Giảm 9.000.000 ₫ Tặng Thẻ 128G (Kingston)
  + Tặng SDP 20.000mA
  ĐTDĐ Samsung Note 20 8G 256G Vàng đồng
  14.990.000 ₫ 23.990.000 ₫
  Trả trước 2.399.000 ₫

  Màn hình 6.7", Chip Exynos 990

  RAM 8 GB, ROM 256 GB

  Camera sau: Chính 12 MP và Phụ 64 MP, 12 MP

  Camera trước: 10 MP

  Pin 4300 mAh, Sạc 25 W

  Giảm 9.000.000 ₫ Tặng Thẻ 128G (Kingston)
  + Tặng SDP 20.000mA
  ĐTDĐ Samsung Note 20 8G 256G Xanh lá
  14.990.000 ₫ 23.990.000 ₫
  Trả trước 2.399.000 ₫

  Màn hình 6.7", Chip Exynos 990

  RAM 8 GB, ROM 256 GB

  Camera sau: Chính 12 MP và Phụ 64 MP, 12 MP

  Camera trước: 10 MP

  Pin 4300 mAh, Sạc 25 W

  Tặng Thẻ 64G (Kingston)
  + Tặng SDP 20.000mA
  ĐTDĐ Samsung S21 FE 5G 6G 128G Trắng
  15.990.000 ₫
  Trả trước 1.599.000 ₫

  Màn hình 6.4", Chip Exynos 2100

  RAM 6 GB, ROM 128 GB

  Camera sau: Chính 12 MP và Phụ 12 MP, 8 MP

  Camera trước: 32 MP

  Pin 4500 mAh, Sạc 25 W

  Tặng Thẻ 64G (Kingston)
  + Tặng SDP 20.000mA
  ĐTDĐ Samsung S21 FE 5G 6G 128G Xám
  15.990.000 ₫
  Trả trước 1.599.000 ₫

  Màn hình 6.4", Chip Exynos 2100

  RAM 6 GB, ROM 128 GB

  Camera sau: Chính 12 MP và Phụ 12 MP, 8 MP

  Camera trước: 32 MP

  Pin 4500 mAh, Sạc 25 W

  Tặng Thẻ 64G (Kingston)
  + Tặng SDP 20.000mA
  ĐTDĐ Samsung S21 FE 5G 6G 128G Xanh lá
  15.990.000 ₫
  Trả trước 1.599.000 ₫

  Màn hình 6.4", Chip Exynos 2100

  RAM 6 GB, ROM 128 GB

  Camera sau: Chính 12 MP và Phụ 12 MP, 8 MP

  Camera trước: 32 MP

  Pin 4500 mAh, Sạc 25 W

  Tặng Thẻ 64G (Kingston)
  + Tặng SDP 20.000mA
  ĐTDĐ Samsung S21 FE 5G 6G 128G Tím
  15.990.000 ₫
  Trả trước 1.599.000 ₫

  Màn hình 6.4", Chip Exynos 2100

  RAM 6 GB, ROM 128 GB

  Camera sau: Chính 12 MP và Phụ 12 MP, 8 MP

  Camera trước: 32 MP

  Pin 4500 mAh, Sạc 25 W

  Tặng Thẻ 64G (Kingston)
  + Tặng SDP 20.000mA
  ĐTDĐ Samsung S21 FE 5G 8G 128G Xanh lá
  16.990.000 ₫
  Trả trước 1.699.000 ₫

  Màn hình 6.4", Chip Exynos 2100

  RAM 8 GB, ROM 128 GB

  Camera sau: Chính 12 MP và Phụ 12 MP, 8 MP

  Camera trước: 32 MP

  Pin 4500 mAh, Sạc 25 W

  Tặng Thẻ 64G (Kingston)
  + Tặng SDP 20.000mA
  ĐTDĐ Samsung S21 FE 5G 8G 128G Tím
  16.990.000 ₫
  Trả trước 1.699.000 ₫

  Màn hình 6.4", Chip Exynos 2100

  RAM 8 GB, ROM 128 GB

  Camera sau: Chính 12 MP và Phụ 12 MP, 8 MP

  Camera trước: 32 MP

  Pin 4500 mAh, Sạc 25 W

  Tặng Thẻ 64G (Kingston)
  + Tặng SDP 20.000mA
  ĐTDĐ Samsung S21 FE 5G 8G 128G Xám
  16.990.000 ₫
  Trả trước 1.699.000 ₫

  Màn hình 6.4", Chip Exynos 2100

  RAM 8 GB, ROM 128 GB

  Camera sau: Chính 12 MP và Phụ 12 MP, 8 MP

  Camera trước: 32 MP

  Pin 4500 mAh, Sạc 25 W

  Tặng Thẻ 64G (Kingston)
  + Tặng SDP 20.000mA
  ĐTDĐ Samsung S21 FE 5G 8G 128G Trắng
  16.990.000 ₫
  Trả trước 1.699.000 ₫

  Màn hình 6.4", Chip Exynos 2100

  RAM 8 GB, ROM 128 GB

  Camera sau: Chính 12 MP và Phụ 12 MP, 8 MP

  Camera trước: 32 MP

  Pin 4500 mAh, Sạc 25 W

  Tặng Thẻ 64G (Kingston)
  + Tặng SDP 20.000mA
  ĐTDĐ Samsung S21 FE 5G 8G 256G Trắng
  18.990.000 ₫
  Trả trước 1.899.000 ₫

  Màn hình 6.4", Chip Exynos 2100

  RAM 8 GB, ROM 256 GB

  Camera sau: Chính 12 MP và Phụ 12 MP, 8 MP

  Camera trước: 32 MP

  Pin 4500 mAh, Sạc 25 W

  Tặng Thẻ 64G (Kingston)
  + Tặng SDP 20.000mA
  ĐTDĐ Samsung S21 FE 5G 8G 256G Xám
  18.990.000 ₫
  Trả trước 1.899.000 ₫

  Màn hình 6.4", Chip Exynos 2100

  RAM 8 GB, ROM 256 GB

  Camera sau: Chính 12 MP và Phụ 12 MP, 8 MP

  Camera trước: 32 MP

  Pin 4500 mAh, Sạc 25 W

  Tặng Thẻ 64G (Kingston)
  + Tặng SDP 20.000mA
  ĐTDĐ Samsung S21 FE 5G 8G 256G Tím
  18.990.000 ₫
  Trả trước 1.899.000 ₫

  Màn hình 6.4", Chip Exynos 2100

  RAM 8 GB, ROM 256 GB

  Camera sau: Chính 12 MP và Phụ 12 MP, 8 MP

  Camera trước: 32 MP

  Pin 4500 mAh, Sạc 25 W

  Tặng Thẻ 64G (Kingston)
  + Tặng SDP 20.000mA
  ĐTDĐ Samsung S21 FE 5G 8G 256G Xanh lá
  18.990.000 ₫
  Trả trước 1.899.000 ₫

  Màn hình 6.4", Chip Exynos 2100

  RAM 8 GB, ROM 256 GB

  Camera sau: Chính 12 MP và Phụ 12 MP, 8 MP

  Camera trước: 32 MP

  Pin 4500 mAh, Sạc 25 W

  Tặng Thẻ 128G (Kingston)
  + Tặng SDP 20.000mA
  ĐTDĐ Samsung Z Flip3 5G 8G 128G Kem
  24.990.000 ₫
  Trả trước 2.499.000 ₫

  Màn hình Chính 6.7" và Phụ 1.9", Chip Snapdragon 888

  RAM 8 GB, ROM 128 GB

  Camera sau: 2 camera 12 MP

  Camera trước: 10 MP

  Pin 3300 mAh, Sạc 15 W

  Tặng Thẻ 128G (Kingston)
  + Tặng SDP 20.000mA
  ĐTDĐ Samsung Z Flip3 5G 8G 256G Kem
  26.990.000 ₫
  Trả trước 2.699.000 ₫

  Màn hình Chính 6.7" và Phụ 1.9", Chip Snapdragon 888

  RAM 8 GB, ROM 256 GB

  Camera sau: 2 camera 12 MP

  Camera trước: 10 MP

  Pin 3300 mAh, Sạc 15 W

  Giảm 241.000 ₫
  ĐTDĐ Samsung A03 3G 32G Đỏ
  2.749.000 ₫ 2.990.000 ₫
  Trả trước 299.000 ₫

  Màn hình 6.5", Chip Unisoc T606 8 nhân

  RAM 3 GB, ROM 32 GB

  Camera sau: Chính 48 MP và Phụ 2 MP

  Camera trước: 5 MP

  Pin 5000 mAh, Sạc 7.75 W

  Giảm 241.000 ₫
  ĐTDĐ Samsung A03 3G 32G Đen
  2.749.000 ₫ 2.990.000 ₫
  Trả trước 299.000 ₫

  Màn hình 6.5", Chip Unisoc T606 8 nhân

  RAM 3 GB, ROM 32 GB

  Camera sau: Chính 48 MP và Phụ 2 MP

  Camera trước: 5 MP

  Pin 5000 mAh, Sạc 7.75 W

  ĐTDĐ Samsung A03 3G 32G Xanh Dương
  2.990.000 ₫
  Trả trước 299.000 ₫

  Màn hình 6.5", Chip Unisoc T606 8 nhân

  RAM 3 GB, ROM 32 GB

  Camera sau: Chính 48 MP và Phụ 2 MP

  Camera trước: 5 MP

  Pin 5000 mAh, Sạc 7.75 W

  Tặng Thẻ 32G (Kingston)
  ĐTDĐ Samsung A03 4G 64G Đỏ
  3.490.000 ₫
  Trả trước 349.000 ₫

  Màn hình 6.5", Chip Unisoc T606 8 nhân

  RAM 4 GB, ROM 64 GB

  Camera sau: Chính 48 MP và Phụ 2 MP

  Camera trước: 5 MP

  Pin 5000 mAh, Sạc 7.75 W

  Tặng Thẻ 32G (Kingston)
  ĐTDĐ Samsung A03 4G 64G Xanh Dương
  3.490.000 ₫
  Trả trước 349.000 ₫

  Màn hình 6.5", Chip Unisoc T606 8 nhân

  RAM 4 GB, ROM 64 GB

  Camera sau: Chính 48 MP và Phụ 2 MP

  Camera trước: 5 MP

  Pin 5000 mAh, Sạc 7.75 W

  Tặng Thẻ 32G (Kingston)
  ĐTDĐ Samsung A03 4G 64G Đen
  3.490.000 ₫
  Trả trước 349.000 ₫

  Màn hình 6.5", Chip Unisoc T606 8 nhân

  RAM 4 GB, ROM 64 GB

  Camera sau: Chính 48 MP và Phụ 2 MP

  Camera trước: 5 MP

  Pin 5000 mAh, Sạc 7.75 W

  Nhiều hàng Tặng Thẻ 32G (Kingston)
  + Tặng SDP 10.000mA
  ĐTDĐ SAMSUNG A52 (8G 128G) A525F Đen
  10.290.000 ₫ 9.290.000 ₫
  Trả trước 929.000 ₫
  Nhiều hàng Tặng Thẻ 32G (Kingston)
  + Tặng SDP 10.000mA
  ĐTDĐ SAMSUNG M32 (8G 128G) Black M325F
  5.990.000 ₫
  Trả trước 599.000 ₫
  Giảm 1.000.000 ₫ Nhiều hàng Tặng Thẻ 32G (Kingston)
  ĐTDĐ SAMSUNG A12 4G 128G Xanh A125F/A127F
  3.290.000 ₫ 4.290.000 ₫
  Trả trước 429.000 ₫
  Nhiều hàng Tặng Thẻ 32G (Kingston)
  + Tặng SDP 10.000mA
  ĐTDĐ SAMSUNG A52 (8G 128G) A525F Xanh
  10.290.000 ₫ 9.290.000 ₫
  Trả trước 929.000 ₫
  Giảm 1.000.000 ₫ Nhiều hàng Tặng Thẻ 32G (Kingston)
  ĐTDĐ SAMSUNG A12 4G 128G Đen A125F/A127F
  3.290.000 ₫ 4.290.000 ₫
  Trả trước 429.000 ₫
  Nhiều hàng Tặng Thẻ 128G (Kingston)
  + Tặng SDP 20.000mA
  ĐTDĐ SAMSUNG Z FLip 3 8G 128G F711B Green
  26.990.000 ₫
  Trả trước 2.699.000 ₫
  Nhiều hàng Tặng Thẻ 32G (Kingston)
  ĐTDĐ SAMSUNG M12 (4G 64G) Black M127F
  3.890.000 ₫
  Trả trước 389.000 ₫
  Giảm 1.200.000 ₫ Nhiều hàng Tặng Thẻ 32G (Kingston)
  + Tặng SDP 10.000mA
  ĐTDĐ SAMSUNG A22 (6G 128G) A225F Black
  4.690.000 ₫ 5.890.000 ₫
  Trả trước 589.000 ₫
  Nhiều hàng Tặng Thẻ 32G (Kingston)
  ĐTDĐ SAMSUNG M12 (4G 64G) Blue M127F
  3.890.000 ₫
  Trả trước 389.000 ₫
  Giảm 1.000.000 ₫ Tặng Thẻ 32G (Kingston)
  [Trả góp 0%] ĐTDĐ Samsung A12 2021 4G 128G Đen
  3.290.000 ₫ 4.290.000 ₫
  Trả trước 429.000 ₫

  Màn hình 6.5", Chip Exynos 850

  RAM 4 GB, ROM 128 GB

  Camera sau: Chính 48 MP và Phụ 5 MP, 2 MP, 2 MP

  Camera trước: 8 MP

  Pin 5000 mAh, Sạc 15 W

  Giảm 600.000 ₫
  ĐTDĐ XIAOMI Redmi 9A (2G 32G) Xanh Lá
  1.890.000 ₫ 2.490.000 ₫
  Trả trước 249.000 ₫
  Tặng Thẻ 32G (Kingston)
  ĐTDĐ XIAOMI Redmi 9C (4G128G) Tím
  3.490.000 ₫
  Trả trước 349.000 ₫
  Giảm 600.000 ₫ Nhiều hàng
  ĐTDĐ XIAOMI Redmi 9A (2G 32G) Xám
  1.890.000 ₫ 2.490.000 ₫
  Trả trước 249.000 ₫
  Nhiều hàng Tặng Thẻ 32G (Kingston)
  ĐTDĐ XIAOMI Redmi 9C (4G128G) Xanh Lá Green
  3.490.000 ₫
  Trả trước 349.000 ₫
  Tặng Thẻ 32G (Kingston)
  ĐTDĐ NOKIA XL White
  3.200.000 ₫
  Trả trước 320.000 ₫
  ĐTDĐ Samsung A03 Core 2G 32G
  0 ₫
  Trả trước 0 ₫
  Giảm 9.000.000 ₫ Tặng Thẻ 128G (Kingston)
  + Tặng SDP 20.000mA
  ĐTDĐ Samsung Note 20 8G 256G Xám
  14.990.000 ₫ 23.990.000 ₫
  Trả trước 2.399.000 ₫

  Màn hình 6.7", Chip Exynos 990

  RAM 8 GB, ROM 256 GB

  Camera sau: Chính 12 MP và Phụ 64 MP, 12 MP

  Camera trước: 10 MP

  Pin 4300 mAh, Sạc 25 W

  Giảm 9.000.000 ₫ Tặng Thẻ 128G (Kingston)
  + Tặng SDP 20.000mA
  ĐTDĐ Samsung Note 20 8G 256G Vàng đồng
  14.990.000 ₫ 23.990.000 ₫
  Trả trước 2.399.000 ₫

  Màn hình 6.7", Chip Exynos 990

  RAM 8 GB, ROM 256 GB

  Camera sau: Chính 12 MP và Phụ 64 MP, 12 MP

  Camera trước: 10 MP

  Pin 4300 mAh, Sạc 25 W

  Giảm 9.000.000 ₫ Tặng Thẻ 128G (Kingston)
  + Tặng SDP 20.000mA
  ĐTDĐ Samsung Note 20 8G 256G Xanh lá
  14.990.000 ₫ 23.990.000 ₫
  Trả trước 2.399.000 ₫

  Màn hình 6.7", Chip Exynos 990

  RAM 8 GB, ROM 256 GB

  Camera sau: Chính 12 MP và Phụ 64 MP, 12 MP

  Camera trước: 10 MP

  Pin 4300 mAh, Sạc 25 W

  Tặng Thẻ 64G (Kingston)
  + Tặng SDP 20.000mA
  ĐTDĐ Samsung S21 FE 5G 6G 128G Trắng
  15.990.000 ₫
  Trả trước 1.599.000 ₫

  Màn hình 6.4", Chip Exynos 2100

  RAM 6 GB, ROM 128 GB

  Camera sau: Chính 12 MP và Phụ 12 MP, 8 MP

  Camera trước: 32 MP

  Pin 4500 mAh, Sạc 25 W

  Tặng Thẻ 64G (Kingston)
  + Tặng SDP 20.000mA
  ĐTDĐ Samsung S21 FE 5G 6G 128G Xám
  15.990.000 ₫
  Trả trước 1.599.000 ₫

  Màn hình 6.4", Chip Exynos 2100

  RAM 6 GB, ROM 128 GB

  Camera sau: Chính 12 MP và Phụ 12 MP, 8 MP

  Camera trước: 32 MP

  Pin 4500 mAh, Sạc 25 W

  Tặng Thẻ 64G (Kingston)
  + Tặng SDP 20.000mA
  ĐTDĐ Samsung S21 FE 5G 6G 128G Xanh lá
  15.990.000 ₫
  Trả trước 1.599.000 ₫

  Màn hình 6.4", Chip Exynos 2100

  RAM 6 GB, ROM 128 GB

  Camera sau: Chính 12 MP và Phụ 12 MP, 8 MP

  Camera trước: 32 MP

  Pin 4500 mAh, Sạc 25 W

  Tặng Thẻ 64G (Kingston)
  + Tặng SDP 20.000mA
  ĐTDĐ Samsung S21 FE 5G 6G 128G Tím
  15.990.000 ₫
  Trả trước 1.599.000 ₫

  Màn hình 6.4", Chip Exynos 2100

  RAM 6 GB, ROM 128 GB

  Camera sau: Chính 12 MP và Phụ 12 MP, 8 MP

  Camera trước: 32 MP

  Pin 4500 mAh, Sạc 25 W

  Tặng Thẻ 64G (Kingston)
  + Tặng SDP 20.000mA
  ĐTDĐ Samsung S21 FE 5G 8G 128G Xanh lá
  16.990.000 ₫
  Trả trước 1.699.000 ₫

  Màn hình 6.4", Chip Exynos 2100

  RAM 8 GB, ROM 128 GB

  Camera sau: Chính 12 MP và Phụ 12 MP, 8 MP

  Camera trước: 32 MP

  Pin 4500 mAh, Sạc 25 W

  Tặng Thẻ 64G (Kingston)
  + Tặng SDP 20.000mA
  ĐTDĐ Samsung S21 FE 5G 8G 128G Tím
  16.990.000 ₫
  Trả trước 1.699.000 ₫

  Màn hình 6.4", Chip Exynos 2100

  RAM 8 GB, ROM 128 GB

  Camera sau: Chính 12 MP và Phụ 12 MP, 8 MP

  Camera trước: 32 MP

  Pin 4500 mAh, Sạc 25 W

  Tặng Thẻ 64G (Kingston)
  + Tặng SDP 20.000mA
  ĐTDĐ Samsung S21 FE 5G 8G 128G Xám
  16.990.000 ₫
  Trả trước 1.699.000 ₫

  Màn hình 6.4", Chip Exynos 2100

  RAM 8 GB, ROM 128 GB

  Camera sau: Chính 12 MP và Phụ 12 MP, 8 MP

  Camera trước: 32 MP

  Pin 4500 mAh, Sạc 25 W

  Tặng Thẻ 64G (Kingston)
  + Tặng SDP 20.000mA
  ĐTDĐ Samsung S21 FE 5G 8G 128G Trắng
  16.990.000 ₫
  Trả trước 1.699.000 ₫

  Màn hình 6.4", Chip Exynos 2100

  RAM 8 GB, ROM 128 GB

  Camera sau: Chính 12 MP và Phụ 12 MP, 8 MP

  Camera trước: 32 MP

  Pin 4500 mAh, Sạc 25 W

  Tặng Thẻ 64G (Kingston)
  + Tặng SDP 20.000mA
  ĐTDĐ Samsung S21 FE 5G 8G 256G Trắng
  18.990.000 ₫
  Trả trước 1.899.000 ₫

  Màn hình 6.4", Chip Exynos 2100

  RAM 8 GB, ROM 256 GB

  Camera sau: Chính 12 MP và Phụ 12 MP, 8 MP

  Camera trước: 32 MP

  Pin 4500 mAh, Sạc 25 W

  Tặng Thẻ 64G (Kingston)
  + Tặng SDP 20.000mA
  ĐTDĐ Samsung S21 FE 5G 8G 256G Xám
  18.990.000 ₫
  Trả trước 1.899.000 ₫

  Màn hình 6.4", Chip Exynos 2100

  RAM 8 GB, ROM 256 GB

  Camera sau: Chính 12 MP và Phụ 12 MP, 8 MP

  Camera trước: 32 MP

  Pin 4500 mAh, Sạc 25 W

  Tặng Thẻ 64G (Kingston)
  + Tặng SDP 20.000mA
  ĐTDĐ Samsung S21 FE 5G 8G 256G Tím
  18.990.000 ₫
  Trả trước 1.899.000 ₫

  Màn hình 6.4", Chip Exynos 2100

  RAM 8 GB, ROM 256 GB

  Camera sau: Chính 12 MP và Phụ 12 MP, 8 MP

  Camera trước: 32 MP

  Pin 4500 mAh, Sạc 25 W

  Tặng Thẻ 64G (Kingston)
  + Tặng SDP 20.000mA
  ĐTDĐ Samsung S21 FE 5G 8G 256G Xanh lá
  18.990.000 ₫
  Trả trước 1.899.000 ₫

  Màn hình 6.4", Chip Exynos 2100

  RAM 8 GB, ROM 256 GB

  Camera sau: Chính 12 MP và Phụ 12 MP, 8 MP

  Camera trước: 32 MP

  Pin 4500 mAh, Sạc 25 W

  Tặng Thẻ 128G (Kingston)
  + Tặng SDP 20.000mA
  ĐTDĐ Samsung Z Flip3 5G 8G 128G Kem
  24.990.000 ₫
  Trả trước 2.499.000 ₫

  Màn hình Chính 6.7" và Phụ 1.9", Chip Snapdragon 888

  RAM 8 GB, ROM 128 GB

  Camera sau: 2 camera 12 MP

  Camera trước: 10 MP

  Pin 3300 mAh, Sạc 15 W

  Tặng Thẻ 128G (Kingston)
  + Tặng SDP 20.000mA
  ĐTDĐ Samsung Z Flip3 5G 8G 256G Kem
  26.990.000 ₫
  Trả trước 2.699.000 ₫

  Màn hình Chính 6.7" và Phụ 1.9", Chip Snapdragon 888

  RAM 8 GB, ROM 256 GB

  Camera sau: 2 camera 12 MP

  Camera trước: 10 MP

  Pin 3300 mAh, Sạc 15 W

  Tặng Thẻ 32G (Kingston)
  ĐTDĐ SAMSUNG A6 (3G 32G) Black A605
  4.494.600 ₫
  Trả trước 449.460 ₫
  Tặng Thẻ 64G (Kingston)
  + Tặng SDP 20.000mA
  ĐTDĐ SAMSUNG NOTE 10 256GB 12GB - VN - ĐKH
  17.990.000 ₫
  Trả trước 1.799.000 ₫
  Giảm 1.000.000 ₫ Tặng Thẻ 32G (Kingston)
  [Trả góp 0%] ĐTDĐ Samsung A12 2021 4G 128G Đen
  3.290.000 ₫ 4.290.000 ₫
  Trả trước 429.000 ₫

  Màn hình 6.5", Chip Exynos 850

  RAM 4 GB, ROM 128 GB

  Camera sau: Chính 48 MP và Phụ 5 MP, 2 MP, 2 MP

  Camera trước: 8 MP

  Pin 5000 mAh, Sạc 15 W

  Tặng Thẻ 32G (Kingston)
  ĐTDĐ Samsung A03 4G 64G Đen
  3.490.000 ₫
  Trả trước 349.000 ₫

  Màn hình 6.5", Chip Unisoc T606 8 nhân

  RAM 4 GB, ROM 64 GB

  Camera sau: Chính 48 MP và Phụ 2 MP

  Camera trước: 5 MP

  Pin 5000 mAh, Sạc 7.75 W

  Tặng Thẻ 32G (Kingston)
  ĐTDĐ Samsung A03 4G 64G Xanh Dương
  3.490.000 ₫
  Trả trước 349.000 ₫

  Màn hình 6.5", Chip Unisoc T606 8 nhân

  RAM 4 GB, ROM 64 GB

  Camera sau: Chính 48 MP và Phụ 2 MP

  Camera trước: 5 MP

  Pin 5000 mAh, Sạc 7.75 W

  Tặng Thẻ 32G (Kingston)
  ĐTDĐ Samsung A03 4G 64G Đỏ
  3.490.000 ₫
  Trả trước 349.000 ₫

  Màn hình 6.5", Chip Unisoc T606 8 nhân

  RAM 4 GB, ROM 64 GB

  Camera sau: Chính 48 MP và Phụ 2 MP

  Camera trước: 5 MP

  Pin 5000 mAh, Sạc 7.75 W

  ĐTDĐ Samsung A03 3G 32G Xanh Dương
  2.990.000 ₫
  Trả trước 299.000 ₫

  Màn hình 6.5", Chip Unisoc T606 8 nhân

  RAM 3 GB, ROM 32 GB

  Camera sau: Chính 48 MP và Phụ 2 MP

  Camera trước: 5 MP

  Pin 5000 mAh, Sạc 7.75 W

  Giảm 241.000 ₫
  ĐTDĐ Samsung A03 3G 32G Đen
  2.749.000 ₫ 2.990.000 ₫
  Trả trước 299.000 ₫

  Màn hình 6.5", Chip Unisoc T606 8 nhân

  RAM 3 GB, ROM 32 GB

  Camera sau: Chính 48 MP và Phụ 2 MP

  Camera trước: 5 MP

  Pin 5000 mAh, Sạc 7.75 W

  Giảm 241.000 ₫
  ĐTDĐ Samsung A03 3G 32G Đỏ
  2.749.000 ₫ 2.990.000 ₫
  Trả trước 299.000 ₫

  Màn hình 6.5", Chip Unisoc T606 8 nhân

  RAM 3 GB, ROM 32 GB

  Camera sau: Chính 48 MP và Phụ 2 MP

  Camera trước: 5 MP

  Pin 5000 mAh, Sạc 7.75 W

  Giảm 300.000 ₫
  ĐTDĐ XIAOMI Redmi 9C (3G 64G) Xanh Dương
  2.690.000 ₫ 2.990.000 ₫
  Trả trước 299.000 ₫

  Được quan tâm nhiều tại điện máy VIP


  • CN BÌNH ĐẠI 1

   35C KP3 TT Bình Đại ĐT: 0948899357 (đối diện CaFe Trúc Đào)

  • CN BA TRI

   6 Trần Hưng Đạo TT Ba Tri ĐT: 0948899468 (đối diện Công Viên)