Tìm hiểu về Intel Core i9 mới: Mang sức mạnh lõi 8 lên laptop

Cập nhật : 09-05-2019, 8:22 am - Lượt xem : 2356 Cập nhật bởi:-

Intel v?a cng b? m?t dng chip x? l th? h? th? chn m?i, bao g?m chip Core i9 ???c s?n xu?t cholaptop. B? chip m?i ny mang ??n t?c ?? xung nh?p v s? l??ng li l?n ln laptop, chuyn dnh cho game th? ho?c nh?ng ng??i lm n?i dung.

Thm vo ?, Intel c?ng b? sung cho chip th? h? th? chn ???c ra m?t vo ma thu n?m ngoi, tuy khng ph?i chip Ice Lake 10 nm nh?ng v?n ?ng ?? ch? ??i.

Cho m?ng Core i9 ??n v?i laptop

Intel nh?n th?c r r?ng game th? l phn khc khch hng quan tr?ng nh?t c?a h? hi?n nay. Tuy c th? bn nhi?u h?n ? phn khc khch hng doanh nghi?p nh?ng nh?ng ??i t??ng khch hng ny khng quan tm s?n ph?m c?a cng ty nhi?u nh? game th?.

M?t trong nh?ng phn khc khch hng m?i ?ang pht tri?n v??t b?c trong l?nh v?c kinh doanh my tnh l nh?ng ng??i lm n?i dung. H? th?c s? c?n m?t my tnh c th? x? l nhanh cc ?ng d?ng v kh?i l??ng l?n cng vi?c nh? stream ho?c xu?t video 4K. Dng chip H-series m?i c?a th? h? th? chn t?p trung vo c? hai nhm khch hng ny.

Core i5, i7, i9 ???c chia ra thnh ba danh m?c khc nhau d?a trn s? l??ng li. Chip Core i9 di ??ng tr??c ? 8950HK ch? l m?t b? x? l 6 li, nh?ng Core i9 9880H v 9980HK ??u l 8 li, 16 lu?ng gip b? x? l tr? thnh Core i9 th?c s? nh? PC. ?y c?ng l con chip di ??ng th? h? th? chn duy nh?t ??t ???c t?c ?? xung nh?p 5.0 Ghz trn m?t li ??n nh? cng ngh? Turbo Boost.

Ton b? dng chip H-series m?i ???c s? d?ng ?? x? l kh?i l??ng cng vi?c l?n. Nh? Core i7 9850H ? xu?t hi?n trn cc laptop ch?i game nh? Razer Blade, cn nh?ng h? th?ng m?nh nh?t ??u s? d?ng Core i9. Tuy nhin, vi?c cc nh s?n xu?t laptop nh? Apple c th? nht b? x? l Core i9 ny vo laptop siu m?ng 15 inch s? l m?t th? thch th?c s?.

B? sung dng chip PC

S? khng c con chip no ra m?t trong n?m nay c th? so ???c v?i Core i9 9900K v ?y v?n l b? x? l m?nh m? nh?t. Intel ? cng b? m?t lo?t cc chip x? l m?i ?? t?ng thm s? l?a ch?n c?a th? h? th? chn ? m?c ?? th?p h?n. Nh? Core i7 9700K, 9700 ???c nng t? 8 li so v?i 6 li c?a Core i7 8700.

Thm vo ?, Intel cng b? thm cc chip dng T-series, phin b?n n?ng l??ng th?p c?a cc chip m?i. ?y l l?n ??u tin m?t chip Core i9 dng T-series s? h?u 8 li, 16 lu?ng v TDP 35W. Cc chip ny s? ???c s? d?ng trong cc h? th?ng siu nh? ho?c laptop all-in-one.

Cc b? x? l c gi thnh r? h?n c?ng ???c nng c?p, Core i5 9600 v i5 9500 ??u ???c nng ln thnh 6 li, 6 lu?ng nh? i5 9400 ???c cng b? tr??c ?, m?i li c m?t t?c ?? xung nh?p c? b?n khc nhau. Trong khi ?, Core i3 m?i v?n gi? nguyn 4 li nh?ng gi? c thm phin b?n c th? p xung (Core i3 9300K) v kh? n?ng Turbo Boost.

Cc tnh n?ng m?i

Khi ni ??n b? vi x? l m?i, t?c ?? ch?c ch?n l m?t y?u t? quan tr?ng. Tuy nhin, Intel c?ng gi?i thi?u m?t s? tnh n?ng m?i khc trong cc chip m?i ny, ??c bi?t l trong l?nh v?c l?u tr? v k?t n?i. D Intel ? m th?m chuy?n m?ng 5G, nh?ng v?n ??t ???c m?t b??c ti?n quan tr?ng khc v? k?t n?i l Wi-Fi 6.

Ton b? cc b? vi x? l th? h? th? chn ??u h? tr? Wi-Fi 6 v?i gi?i php Gig Plus c?a Intel. Intel cho bi?t Gig Plus s? cho php k?t n?i ??t t?c ?? c th? cao g?p ba l?n, c?ng nh? h? tr? s? l??ng thi?t b? g?p b?n l?n. Tuy nhin, ng??i dng s? c?n b? ??nh tuy?n Wi-Fi 6 m?i ?? c th? t?n d?ng t?c ?? nhanh h?n ny.

Cc b? vi x? l m?i c?ng h? tr? gi?i php b? nh? nhanh m?i c?a Intel - Optane H10 v?i SSD. Tr??c ?y Optane ch? ???c s? d?ng ?? t?ng t?c ? ??a c?ng. Cng ngh? b? nh? ??m Optane c th? t?ng t?c ?? c?a ? c?ng SSD ln t?m cao m?i. V Intel ? tch h?p vo m?t thi?t k? M.2, ng??i dng c th? th?y n xu?t hi?n nh? m?t ty ch?n trong cc laptop ngy cng m?ng v nh? h?n trong th?i gian t?i. Tuy nhin, tnh n?ng ny hi?n v?n ?ang b? gi?i h?n trong cc h? th?ng pre-build.

Được quan tâm nhiều tại điện máy VIP


 • CN BÌNH ĐẠI 1

  35C KP3 TT Bình Đại ĐT: 0948899357 (đối diện CaFe Trúc Đào)

 • CN BA TRI

  6 Trần Hưng Đạo TT Ba Tri ĐT: 0948899468 (đối diện Công Viên)

 • CN THẠNH PHÚ

  Khu Phố 3 - TT Thạnh Phú ĐT: 0948899024 (Đối diện Bưu điện huyện)

 • CN CHÂU THÀNH

  THỊ TRẤN CHÂU THÀNH (hế Honda Huỳnh Thành 5) ĐT: 0948899246